Nieuws
Provincie negeert financiële tegenvallers gemeente

De provincie Zuid-Holland negeert bij het financieel toezicht op Leidschendam-Voorburg financiële tegenvallers. De provinciale autoriteiten hanteren twee toetsingsmomenten voor de gemeentelijke financiën:  de vastgestelde begroting en de vastgestelde jaarrekening. Tegenvallers worden pas meegenomen bij de beoordeling van de begroting voor een jaar later.

Dat  heeft de provincie laten weten naar aanleiding van vragen van Vlietnieuws. Enkele weken geleden bleek dat de gemeente rekening moet houden met tegenvallers tussen 10 en 20 miljoen euro. Dit in tegenstelling tot berichten dat de financiële positie van de gemeente goed is.

Zo gaat de provincie bij het toezicht op de financiën van de gemeente uit van cijfers die zijdens het Raadhuis eerder zijn verstrekt. Gemeld werd een blijvend overschot op de begroting van 1,6 miljoen euro in 2018 stijgend naar 2,5 miljoen euro in 2019, vier miljoen euro in 2020 en 3,6 miljoen euro in 2021. Dat beeld wordt echter sterk beïnvloed door sindsdien bekend geworden tegenvallers. De omvang daarvan is zo groot dat in stukken van het Raadhuis gesproken wordt over bezuinigingen.

De provincie houdt daar echter geen rekening mee. Er wordt verwezen naar een blijvende trend ook al wordt erkend dat er op basis van éénmalige tegenvallers wel een probleem is. Dat is dit jaar 1,1 miljoen euro, in 2019 acht ton, in 2020 1,7 miljoen euro en in 2021 zeven ton volgens de gegevens van de provincie. Cijfers die door de praktijk echter aantoonbaar al zijn achterhaald.

Gevraagd naar een oordeel over de nieuwe tegenvallers in relatie tot het financieel toezicht van de provincie laat een zegsman weten: ‘Vanuit financieel toezicht hebben heeft de provincie twee formele toetsmomenten: de vastgestelde begroting en de vastgestelde jaarrekening. Mochten er bij de begroting tekorten of tegenvallers zijn, dan zullen deze bij de jaarrekening tot uiting komen. Immers bij de realisatie zal duidelijk worden of de begroting is uitgevoerd of niet. Ook de accountant zal bij de jaarrekening een oordeel vellen over de cijfers die wij meenemen bij ons oordeel over de volgende begroting’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter