Nieuws
Bereikbaarheid gemeente verbeterde niet

De bereikbaarheid van de gemeente is de afgelopen vier jaar niet beter geworden. Dat blijkt uit een tussen evaluatie van het Verkeers- en vervoersplan die wethouder Floor Kist aan de gemeenteraad heeft gezonden. Desondanks noemt de bestuurder de bereikbaarheid ruim voldoende tot goed.

Feitelijk is er alleen gewerkt aan de instelling van de stoplichten op de Noordsingel zodat de doorstroming beter wordt. Daarnaast zijn 24 stoplichten aangesloten op de verkeerscentrales van de provincie en de gemeente Den Haag.

Parkeren blijft ook een groot probleem. In zeven wijken is de parkeerdruk boven 90 procent. Dat zijn: Voorburg-Noord, Bovenveen Voorburg, Voorburg-West, Oud-Voorburg, Verzetsheldenbuurt Leidschendam, Raadhuiskwartier Leidschendam en Zeeheldenwijk Leidschendam. Op zaterdagmiddag komt winkelcentrum Leidsenhage daar bij.

Onvoldoende parkeerplek wordt door 29 procent van de inwoners als een probleem aangeduid; 57 procent vindt dat er genoeg parkeerplek is.

In de evaluatie staat dat er alleen iets aan de parkeernood gedaan kan worden door het nog verder aan banden leggen van het parkeren (blauwe zone’s etcetera) dan wel hogere parkeertarieven. Een aantal maatregelen die bedacht waren konden door omstandigheden niet worden uitgevoerd, zo geeft Kist aan.

Uit het stuk blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers niet is gedaald ondanks maatregelen die de verkeersveiligheid moest bevorderen. Afgelopen jaar vielen er 94 gewonden in het verkeer (geen doden); in 2014 waren dat er 92 (ook geen doden).

Bewoners signaleren vaak (14 procent) dan wel soms (38 procent) onveilige situaties in het verkeer. Te hard rijden noemt 36 procent een groot probleem. Kist erkent dat de bewoners meer actie willen inzake verkeersveiligheid.

De wethouder constateert dat het elektrisch rijden toeneemt, net als het fietsgebruik (plus 9,6 procent). Het gebruik van het openbaar vervoer nam met 3 procent toe; het aantal inwoners dat de trein pakte via de stations Voorburg, Laan van Nieuw Oost Indië dan wel Mariahoeve steeg met 7,9 procent.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter