Nieuws
PvdA wil krachtenbundeling theaters

De theaters Ludens en Veur moeten een vergaande vorm van samenwerking aangaan, en wellicht een fusie gaan onderzoeken. Dat stelt Coen van Hoogdalem, kandidaat-gemeenteraadslid voor de PvdA, in een column die zijn partij via sociale media heeft verspreid.

Van Hoogdalems standpunt komt aan de vooravond van een debat tussen de lijsttrekkers van de lokale partijen over cultuur, vanavond in Theater Ludens. Zijn suggesties staan niet in het verkiezingsprogramma van de partij voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart. Van Hoogdalem staat 6e op de PvdA-lijst.

De column van de PvdA’er luidt aldus: ‘Kunst en cultuur dragen bij aan het woonklimaat in de buurten, wijken en kernen. Kunst en cultuur maakt ons leven boeiender, brengt ons bij elkaar, helpt onze achtergrond te tonen, vergroot onze deelname aan de samenleving en stimuleert onze eigen kracht. Mooie volzinnen in de gemeentelijke visie op cultuur “ Van Forum tot Universum”.

Tussen beleid en uitvoering gaapt zoals zo vaak een groot gat. Als we de ons omringende gemeenten bezien geven we in Leidschendam-Voorburg per inwoner een schijntje uit aan cultuur. Mede daardoor is de financiële nood bij zowel theater Ludens als het Veur theater hoog. Om deze theaters in stand te houden is structureel zo’n € 100.000 per jaar extra nodig.

Dankzij Den Haag ligt een groot deel van het nationale en internationale culturele leven binnen handbereik. In plaats van dit in Leidschendam-Voorburg te kopiëren, kunnen we onze onverdeelde aandacht richten op al onze lokale verenigingen en op activiteiten die een link hebben met onze buurten, wijken en kernen en met onze geschiedenis. Wij benoemen Culturele Hotspots: plekken voor actieve en passieve cultuur, voor de wijk en de buurt, voor de amateurkunstenaar en de professional, voor lessen, lezen en leren, voor rouw en plezier.

Alweer van die mooie volzinnen uit de cultuurvisie. Theater Ludens heeft de afgelopen jaren invulling gegeven aan de gemeentelijke visie. Dat ging niet zomaar. Er is een beroep gedaan op de eigen middelen en terecht geeft Ludens aan dat dit niet oneindig kan voortduren. En ook het Veur theater kan niet meer uitsluitend op vrijwilligers draaien. Er moet dus snel iets gebeuren. Uit oogpunt van efficiency is het verstandig dat Ludens en Veur verregaand gaan samenwerken en wellicht fusie gaan onderzoeken. Vanuit de gemeente bezien is dat geen onredelijke voorwaarde indien er structureel meer geld uitgetrokken wordt.

Door naast de theaterfunctie ook andere culturele functies, bijvoorbeeld de bibliotheek, te betrekken ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die de ontwikkeling van de Julianabaan en die van het Burgemeester Feithplein in het bijzonder, een extra stimulans geven.

Maak van het Feithplein een echte Culturele Hotspot, waar de inwoners van Leidschendam – Voorburg zich kunnen Ontwikkelen, waar ze nieuwe dingen kunnen Ontdekken, waar ze elkaar kunnen Ontmoeten en waar ze kunnen Ontspannen. Kortom een Culturele Hotspot die de inwoners van onze gemeente rijker maakt.

Indien gemeente, theater, bibliotheek, ander culturele functies en horeca de handen ineen slaan, moet dat lukken. En uiteraard moet de politieke wil er zijn. De PvdA wil de in komende raadsperiode met plezier investeren in cultuur. Daarmee scheppen we een nieuwe bruisende plek in onze gemeente. Centraal en goed bereikbaar voor de inwoners, we geven het winkelcentrum nieuwe elan en het woon en leefklimaat is nog beter geworden. Het wordt een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Dat is in een sterk vergrijzende gemeente als Leidschendam-Voorburg van belang. Onderzoek van de Radboud Universiteit dat onlangs gepubliceerd werd, toont aan dat ouderen verscheidenheid in contact zoeken. Een Culturele Hotspot is daarvoor een passender plek dan specifieke zorgcentra. Daar zitten ouderen niet op te wachten’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter