Nieuws
Interview lijsttrekker Juliette Bouw

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart wil Vlietnieuws de inwoners een zo goed mogelijk beeld geven van de plannen van de diverse partijen. Vandaar dat wij alle lijsttrekkers tien, dezelfde, vragen voorleggen. De vragen en antwoorden publiceren wij als geheel. De lezer krijgt daardoor ook de mogelijkheid te vergelijken. Vandaag aflevering 2: Juliette Bouw, lijsttrekker CDA (nu vijf zetels in de gemeenteraad.

  • De  gemeente kent een ‘afvalprobleem’. Hoe wilt u dat oplossen? 

Het CDA wil terug naar het wekelijks ophalen van afval aan huis. We willen een einde aan de overvolle bakken. De ondergrondse afvalbakken zijn niet overal op korte loopafstand beschikbaar en worden ook te weinig geleegd. De gemeente moet onmiddellijk stoppen met boetes voor deze door henzelf veroorzaakte afvalchaos. Het gescheiden inzamelen is in Voorburg-Midden gestart; het is een rommeltje geworden. Dit moet eerst goed geëvalueerd worden voordat ook de rest van de gemeente zo gaat inzamelen

  • Er is een grote vraag naar woningen: huur en koop, groot en klein, sociaal en vrije markt. Waar kunnen die volgens u nog gebouwd worden? Of moeten we ‘de lucht in’?

Het is prettig wonen in onze gemeente en dat moet zo blijven: groen en niet met nog meer beton en hoogbouw. Het woningaanbod mag groeien op een duurzame, betaalbare en sociale manier met oog voor starters, jonge gezinnen en ouderen, ook in Stompwijk. Het CDA is voor het ombouwen van leegstaande kantoorpanden tot woningen.  

  • De wegen, vooral de oost-west verbindingen, zijn vaak overvol. Is een nieuwe oeververbinding een oplossing (en zo ja: waar moet die komen?) of ziet u andere mogelijkheden iets aan de doorstroming te doen?

Een extra oeververbinding, bijvoorbeeld nabij Klein Plaspoelpolder, is veel te lang uitgesteld. De wegen slibben dicht. Een betere bereikbaarheid van onze gemeente is essentieel voor het woongenot en de lokale economie. Het ongelijkvloers maken van de kruisingen bij de Sijtwendetunnel moet snel worden opgepakt, zodat het doorgaand verkeer beter door kan rijden. Verder kunnen stoplichten beter op elkaar worden afgesteld en het moeten wegen slim ingericht worden . We gaan in de spits de bruggen over de Vliet niet meer openen. Investeren in het openbaar vervoer is nodig: het CDA wil een P&R-voorziening bij tramlijn 19. 

  • De gemeente kent twee theaters: één met subsidie, de ander zonder. Moet dat zo blijven? Er zijn ook twee ‘hoofdvestigingen’ van de bibliotheek. Moet dát zo blijven?

Het CDA streeft ernaar dat Ludens en Veur Theater in Voorburg én Leidschendam op termijn op eigen benen komen te staan. We zijn geen voorstander van structurele subsidies. Het CDA moedigt beide theaters aan te streven naar een intensievere samenwerking met elkaar en andere instellingen in de regio. Dit is wenselijk om in de toekomst de nodige investeringen betaalbaar te maken en een gevarieerd aanbod van cultuur zeker te stellen. De charme van deze sympathieke theaters is hun kleinschaligheid en lokale karakter; dat willen we niet verliezen. De vestigingen van de bibliotheek werken prima en blijven wat het CDA betreft gewoon in stand. De bibliotheek speelt een belangrijke rol op maatschappelijk, cultureel en educatief gebied en dat moet zo blijven.

  • Stompwijk is weliswaar een deel van de gemeente; de inwoners daar voelen dat niet zo. Ze zijn georiënteerd op Leiden en Zoetermeer. Hoe wilt u de Stompwijkers beter bij LV betrekken?

Stompwijkers mogen zich gewoon Stompwijkers voelen. Dit is een dorp met een eigen karakter en de gemeente moet zich net als elders inzetten voor een prettige en bereikbare woonomgeving. De renovatie van de Stompwijkseweg, de aanleg van de Verbindingsweg en de herinrichting van de Dr van Noortstraat zorgen ervoor dat de dorpskern leefbaar en verkeersveilig wordt en Stompwijk beter bereikbaar wordt. Door de bouw van het Kulturhus blijven ook in Stompwijk sociale en culturele voorzieningen en krijgt de basisschool een modern onderkomen. Meer is mogelijk, zoals een goede busverbinding. Fijn om te zien dat nadat het CDA de voorbereidingen heeft getroffen nu jaren later alle plannen bijna zijn  gerealiseerd. 

  • Moet de gemeenteraad in Huize Swaensteyn blijven vergaderen of ergens anders een nieuw onderkomen krijgen? Zo ja, waar dan?

De gemeenteraad blijft vergaderen in Voorburg. Het raadhuis moet geschikt zijn voor inwonersbijeenkomsten, startende ondernemers en maatschappelijke organisaties. Gedegen onderzoek moet aantonen of dit in Huize Swaensteijn kan of elders in Voorburg.

  • Hoe financiert u alle ideeën in uw verkiezingsprogramma? Door lastenverhoging voor de burger, bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven of een mix van beide?

Het CDA is kritisch over de uitgaven van de huidige coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Wanneer zorgvuldig begroot wordt, geen langlopende financiële garanties worden afgegeven, en niet in evenementen en projecten wordt gestapt met ondoorzichtige financiële risico’s, komt de gemeente namelijk wel uit met de inkomsten die het heeft. Het CDA is tegen lastenverhogingen voor inwoners en bedrijven, en voor verlaging zodra het kan. Inkomsten uit de eventuele verkoop van Eneco-aandelen moeten een duurzame bestemming krijgen en mogen niet leiden tot plotselinge bestedingsdrift. 

  • Wat waren voor u de drie grootste politieke teleurstellingen in de afgelopen vier jaar? En noem drie zaken waar u in politieke zin, juist erg trots op bent, terugkijkend naar de afgelopen vier jaar.

Het CDA heeft de afgelopen vier jaar in de oppositie gezeten. Wij hebben met lede ogen moeten aanzien hoe de huidige coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks afstevende op een afvalchaos door niet te luisteren. Onbegrijpelijk is verder het niet doorgaan van de extra brug over de Vliet. Het CDA is daarentegen heel trots dat ons initiatief eenzaamheid aan te pakken wordt uitgevoerd. Verder is het parkeren in onze gemeente gratis gebleven met onze steun. Tot slot kijken we met veel genoegen terug op de vele CDA- wijksessies waarin inwoners hun ideeën en zorgen openhartig met ons deelden. 

  • Met welke partijen denkt u na de verkiezingen het makkelijkst een coalitie te kunnen vormen, uitgaande van de verkiezingsprogramma’s en de ervaringen in de laatste vier jaar?

De wil van de kiezer staat voorop: onze inwoners geven aan bij de verkiezingen welke partijen de meeste steun verdienen. Betrouwbaarheid is voor ons belangrijk; we willen goed bestuur. In principe willen we met alle partijen samenwerken, of dat nu in een coalitie is of niet. In het verleden hebben we goede ervaringen gehad met stabiele coalities met wethouders van het CDA, de VVD, D66 en de PvdA. 

  • Hoe wilt u meer vertrouwen in en belangstelling voor de lokale politiek bewerkstelligen?

De lokale politiek gaat over woningbouw, parkeren, fietspaden, zorg, en zoveel meer. Inwoners hebben veel invloed bij het CDA. Ons verkiezingsprogramma hebben we zorgvuldig opgesteld door te luisteren naar wensen en zorgen via wijksessies en enquêtes. Het CDA zal dit blijven doen. Na de verkiezingen komt het erop aan resultaten te laten zien. Anders en beter, dat is het CDA! 

(aflevering 1 Jan Willem Rouwendal verscheen op 12/2)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter