Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart wil Vlietnieuws de inwoners een zo goed mogelijk beeld geven van de plannen van de diverse partijen. Vandaar dat wij alle lijsttrekkers tien, dezelfde, vragen voorleggen. De vragen en antwoorden publiceren wij als geheel. De lezer krijgt daardoor ook de mogelijkheid te vergelijken. Vandaag aflevering 3: Floor Kist, lijsttrekker GroenLinks (nu drie zetels in de gemeenteraad).

  • De gemeente kent een ‘afvalprobleem’. Hoe wilt u dat oplossen? 

Er is een nieuwe afvalbeleid. Grondstoffen als papier, metaal, plastic, drankenkartons en groen worden aan huis opgehaald. Deze grondstoffen kunnen dan verkocht en hergebruikt worden. De bedoeling is om zo min mogelijk restafval te hebben, aangezien het verbranden ervan steeds duurder wordt en slecht is voor het milieu. 

Maar er zijn zeker nog wat zaken die beter kunnen. GroenLinks wil dat afvalcontainers die snel vol zitten, vaker geleegd worden. GroenLinks wil ook zorgen voor meer draagvlak voor het afval scheiden, door te laten zien waarom dit zo belangrijk is. Mensen die niet meewerken aan het schoonhouden van de straten en bijvoorbeeld hun afval naast een lege afvalcontainer neerleggen, moeten hierop aangesproken worden en mogelijk een boete krijgen. Ook wordt soms het grofvuil naast de afvalcontainer neergelegd, terwijl het eenvoudiger is om een afspraak te maken om dit thuis op te laten halen. Meer informatie over hoe dit kan is dus nodig. 

  • Er is een grote vraag naar woningen: huur en koop, groot en klein, sociaal en vrije markt. Waar kunnen die volgens u nog gebouwd worden? Of moeten we ‘de lucht in’?  

Er is inderdaad behoefte aan verschillende woningen. Het lastige is dat projectontwikkelaars alleen maar dure woningen bouwen. GroenLinks wil dat 30% van de woningen in de gemeente sociale woningen zijn. Nieuwe woningen moeten in de buurt van openbaar vervoer komen. En zeker niet in het groen. Een verdichting is dan nodig.

  • De wegen, vooral de oost-west verbindingen, zijn vaak overvol. Is een nieuwe oeververbinding een oplossing (en zo ja: waar moet die komen?) of ziet u andere mogelijkheden iets aan de doorstroming te doen? 

De bereikbaarheid van de gemeente is goed. De gemeenteraad heeft besloten om geen extra oeververbinding aan te leggen omdat dit de bereikbaarheid van de gemeente niet verbetert en bovendien het verkeer van Leidschendam-Centrum naar Voorburg verplaatst. Er is nu ook geen ruimte om een extra verbinding aan te leggen. GroenLinks stelt voor om de doorstroming te verbeteren door mensen te stimuleren vaker de fiets en het openbaar vervoer te pakken. 

  • De gemeente kent twee theaters: één met subsidie, de ander zonder. Moet dat zo blijven? Er zijn ook twee ‘hoofdvestigingen’ van de bibliotheek. Moet dát zo blijven? 

GroenLinks wil graag een samenhangend aanbod van toneel, dat veel mensen bereikt. Van Theater Ludens willen daarom graag de culturele hotspot maken, waarbij ze samenwerken met bibliotheek en andere maatschappelijke instellingen om zoveel mogelijk mensen aan te spreken op creativiteit en cultuur. Een samenwerking met het Veur theater juichen we toe. 

We willen ook graag dat de bibliotheek meer doet dan alleen maar boeken lenen. Hij moet meer mensen in aanraking brengen met lezen, taal, literatuur en mediawijsheid. GroenLinks wil graag verkennen hoe dat mogelijk is. En daarbij kan het best zo zijn dat we dan kiezen voor meerdere of andere locaties. Alles dat het bereik van de bibliotheek kan verbeteren krijgt de steun van GroenLinks. 

  • Stompwijk is weliswaar een deel van de gemeente; de inwoners daar voelen dat niet zo. Ze zijn georiënteerd op Leiden en Zoetermeer. Hoe wilt u de Stompwijkers beter bij LV betrekken? 

Het zou jammer zijn als Stompwijkers zich geen deel van de gemeente voelen. In de coalitie met Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks hebben we juist aandacht besteed aan Stompwijk met de verbetering van de Stompwijkseweg, het bouwen van het cultuurhûs, verrommeling tegengaan in de Meeslouwerpolder en het toevoegen van groen. De komende tijd willen we graag in gesprek over woningbouw en welzijn. In onze gesprekken met Stompwijkers horen we dit vaak terug. 

  • Moet de gemeenteraad in Huize Swaensteyn blijven vergaderen of ergens anders een nieuw onderkomen krijgen? Zo ja, waar dan? 

De gemeenteraad moet natuurlijk niet te veel belastinggeld aan zichzelf uitgeven. Maar als het (bijna) kostenneutraal kan, is een nieuwe raadzaal wel een goede investering in de kwaliteit van het gemeentebestuur. De huidige zaal en haar apparatuur zijn verouderd. Het hoeft ook niet in Huize Swaensteijn te blijven als er goede alternatieven zijn. 

  • Hoe financiert u alle ideeën in uw verkiezingsprogramma? Door lastenverhoging voor de burger, bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven of een mix van beide? 

Bewoners, organisaties en ondernemers hebben veel ideeën over verbeteringen en verfraaiing van de gemeente. Dat kost allemaal geld. In beginsel is het de bedoeling om niet meer geld uit te geven dan we binnen krijgen. Maar als voor goede nieuwe plannen extra middelen voor nodig zijn, dan ligt een verhoging van ozb voor de hand. 

  • Wat waren voor u de drie grootste politieke teleurstellingen in de afgelopen vier jaar? En noem drie zaken waar u in politieke zin, juist erg trots op bent, terugkijkend naar de afgelopen vier jaar. 

Mijn belangrijkste teleurstelling was het niet doorgaan van het asielzoekerscentrum. We stonden op het punt het contract met COA te tekenen, toen het rijk besloot dat meer azc’s niet meer nodig waren. Een tweede teleurstelling is dat in één raadsperiode twee wethouders zijn opgestapt die anders zouden zijn weggestuurd. Dat geeft onnodige onrust en doet het aanzien van de politiek geen goed. De derde teleurstelling is het enorme verzet dat ik heb ontmoet bij sociale woningbouw, zowel politiek als van mensen uit sommige buurten. 

Heel tevreden ben ik met de steun voor de brede duurzaamheidsagenda. Maar ook voor de besluiten om voor het eerst in jaren toch weer sociale woningen te bouwen. En natuurlijk het extra kopje koffie in de thuiszorg, het sociale moment die velen zo op prijs stellen. 

  • Met welke partijen denkt u na de verkiezingen het makkelijkst een coalitie te kunnen vormen, uitgaande van de verkiezingsprogramma’s en de ervaringen in de laatste vier jaar? 

GroenLinks zit voor het eerst in het gemeentebestuur, nadat VVD er na 70 jaar niet in zit. We zouden het liefst doorgaan in de coalitie met Gemeentebelangen LV, D66 en PvdA. Aan de hand van de wijze van oppositie voeren door CDA en VVD, ligt samenwerking met hen niet voor de hand. Er valt in ieder geval meer te kiezen dan in alle jaren hiervoor. 

  • Hoe wilt u meer vertrouwen in en belangstelling voor de lokale politiek bewerkstelligen? 

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan praten en doen. De gemeente moet dat nog beter organiseren en zich nog actiever tot de inwoners wenden. Alleen in een dialoog kun je vertrouwen opbouwen. GroenLinks staat altijd open voor dialoog. En een dialoog komt van twee kanten. Het belangrijkste is om mensen vinden die zich van politiek en overheid hebben afgekeerd of nooit daaraan hebben kunnen deelnemen. Dat betekent dat we erop uit gaan om die mensen te zoeken. Een goede dialoog voorkomt dat inwoners op een vervelende manier tegenover elkaar komen te staan of dat politiek en inwoners alleen maar tegenover elkaar staan. 

 (Aflevering 1 Jan Willem Rouwendal verscheen op 12/2, aflevering 2 Juliette Bouw op 16/2)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter