Nieuws
Bouwplan Herenstraat gaat nog jaren aanslepen

Het plan voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, een nieuwe Hoogvliet supermarkt en woningen aan de Herenstraat in Voorburg, gaat nog jaren aanslepen. Dat hebben de betrokken partijen aan Vlietnieuws laten weten.

In november 2017 tekenden de gemeente (wethouder Bianca Bremer) en ontwikkelaar Rob Waaijer een intentieovereenkomst voor het plan bedoeld voor – grof weg – het gebied tussen Herenstraat, Sionsstraat, Raadhuisstraat en Vlietstraat. Er zijn inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van omwonenden. Die beraadslagingen verliepen volgens betrokkenen stroef.

Het is de bedoeling dat Waaijer zijn plan aan de hand van de inbreng van derden aanpast. Daarna zou het naar de gemeenteraad moeten gaan. Dat zal naar verwachting pas na de zomer gebeuren. Voor de realisatie is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voor die procedure staat 1,5 tot 2 jaar. Pas daarna staat vast of het plan écht doorgang kan vinden.

Is het antwoord bevestigend dat moet Waaijer nog de nodige panden in het gebied van de gemeente dan wel andere eigenaren verwerven. Dat geldt ook voor de bezitters van appartementen in het gebied. Eventueel moeten er onteigeningsprocedures aan te pas komen. De grond in het gebied is gemeentelijke eigendom. Hierna volgen sloop, grondwerken en bouw. Dat hele proces vergt op zijn minst nog eens twee jaar.

De gemeente laat alle noodzakelijke handelingen aan Rob Waaijer. Hij moet zelf trachten zijn plan te realiseren. Ambtenaren van de gemeente kijken wel steeds over zijn schouder mee. De eventuele uitvoering van het plan zal in fasen gebeuren om overlast zo veel mogelijk te beperken. Dat geldt ook voor de aanleg van de ondergrondse garage.

Extra complicatie: de overspannen bouwmarkt. Door een tekort aan materiaal en personeel stijgen de bouwkosten van vele tientallen procenten. Hoogvliet Beheer, financier van het plan, houdt er desondanks aan vast. Eerder eiste Hoogvliet Beheer al een onderhandse aanbesteding van de gemeente en een blokkade op de komst van nog meer supermarkten in het Huygenskwartier.

Uit de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart blijkt overigens dat alleen GBLV zich achter het plan schaart. Het was toenmalig GBLV-wethouder Frank Rozenberg die er begin 2016 de aanzet toe gaf.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter