Nieuws
Ingreep park Sytwende laat op zich wachten

Het is nog niet zeker of de door B&W voorgestelde ingreep in het losloopgebied voor honden in het Sytwendepark doorgaat, en zo ja, per wanneer. Het voorstel is ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Inwoners kunnen er bezwaar tegen aantekenen. Die bezwaren worden dan behandeld door de Commissie bezwaarschriften. Pas als de hele procedure is afgerond wordt het besluit (al dan niet aangepast) doorgevoerd.

Dat heeft een zegsman van het Raadhuis laten weten. Het losloopgebied is fors verkleind. Het ligt tussen de twee paden die van de Veurselaan het park in lopen en in een halve ronding in elkaar over gaan. Het gebied zal door een hek met heggen worden afgeschermd. Dat zal alleen niet zo zijn aan de kant van het water. Het deel van het park bij het Oosteinde is speelgebied en nu al verboden voor honden. Elders in het park mogen honden alleen aangelijnd rondlopen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter