Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart wil Vlietnieuws de inwoners een zo goed mogelijk beeld geven van de plannen van de diverse partijen. Vandaar dat wij alle lijsttrekkers tien, dezelfde, vragen voorleggen. De vragen en antwoorden publiceren wij als geheel. De lezer krijgt daardoor ook de mogelijkheid te vergelijken. Vandaag aflevering 5: Lia de Ridder, lijsttrekker van D66 (nu zes zetels in de gemeenteraad).

  • De  gemeente kent een ‘afvalprobleem’. Hoe wilt u dat oplossen? 

D66 onderschrijft het belang van gescheiden afvalinzameling. Hoe beter we zelf afval scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Het is misschien geen populair standpunt, maar wel de enige route naar een duurzame wereld. Als we ons afval goed scheiden, dan blijft er nauwelijks restafval over. Als je een keer boodschappen gaat doen, dan neem je dat afval mee naar een ondergrondse container.  Het waardevolle afval (pmd, gft, en papier) moet Avalex gewoon bij de inwoners thuis ophalen. Die ophaaldienst moet beter gaan functioneren. Want dat gaat niet zoals het moet. Inwoners die een etagewoning hebben, moeten altijd een verzamelcontainer in de buurt hebben. Als de gemeente die infrastructuur snel op orde brengt, kunnen we allemaal met een klein beetje moeite veel betekenen voor een beter milieu.

  • Er is een grote vraag naar woningen: huur en koop, groot en klein, sociaal en vrije markt. Waar kunnen die volgens u nog gebouwd worden? Of moeten we ‘de lucht in’?  

Onze lokale huizenmarkt kent vooral een tekort aan woningen in het zogenoemde middensegment. Dat zijn huurwoningen die net iets duurder zijn dan sociale huurwoningen en koophuizen voor jonge gezinnen. Dan komt de doorstroming op de huizenmarkt weer op gang. D66 heeft ervoor gezorgd dat de gemeente de komende jaren veel extra sociale huurwoningen  krijgt. En dat leegstaande panden omgebouwd worden tot fijne woningen. Dat is een duurzame oplossing en spaart het bestaande groen in de gemeente en het buitengebied.

  • De wegen, vooral de oost-west verbindingen, zijn vaak overvol. Is een nieuwe oeververbinding een oplossing (en zo ja: waar moet die komen?) of ziet u andere mogelijkheden iets aan de doorstroming te doen? 

Experts hebben aangetoond dat een extra brug over de Vliet niets oplost. Zo’n duur project maakt het verkeersprobleem niet kleiner, maar de gemeenteschuld wel groter. Betere doorstroming op de N14 door de Sijtwendetunnel is de verstandige oplossing.

  • De gemeente kent twee theaters: één met subsidie, de ander zonder. Moet dat zo blijven? Er zijn ook twee ‘hoofdvestigingen’ van de bibliotheek. Moet dát zo blijven? 

Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, lezen is leuk en de bieb heeft ons nog veel meer te bieden. De bibliotheken kunnen dus rekenen op D66. Maar D66 houdt dus niet krampachtig vast aan de bestaande vestigingen. Zo kunnen we de bibliotheek nog dichter bij de kinderen brengen. 

D66 combineert graag allerlei functies met elkaar. Of dat nu een theater is dat ook de bieb onderdak biedt, of een bibliotheek die een theater huisvest. Het draait niet om de gebouwen, maar om het culturele aanbod in de gemeente. D66 kijkt graag nog breder. Je kunt die functies ook goed combineren met een school, kinderopvang of een peuterspeelzaal. Zo creëer je in de wijk een bruisend hart, zodat ouders minder hoeven te slepen met hun kinderen en de kinderen meer tijd hebben voor, bijvoorbeeld, toneel na schooltijd.

  • Stompwijk is weliswaar een deel van de gemeente; de inwoners daar voelen dat niet zo. Ze zijn georiënteerd op Leiden en Zoetermeer. Hoe wilt u de Stompwijkers beter bij LV betrekken? 

D66 kan de Stompwijkers gelukkig niet verplichten zich tot Leidschendam-Voorburg aangetrokken te voelen. Maar de gemeente is er wel voor alle inwoners, ook in Stompwijk! Met steun  van D66 heeft de gemeente de afgelopen periode flink geïnvesteerd in Stompwijk, in overleg met de inwoners. Denk aan het Kulturhus, de opknapbeurt van de Stompwijkseweg, de ontwikkeling van de Meeslouwerpolder en de extra sociale woningen die de komende jaren gebouwd worden op verzoek van Stompwijkers zelf. Die investeringen en die aanpak bewijzen dat Stompwijk de aandacht heeft van de gemeente én van D66.

  • Moet de gemeenteraad in Huize Swaensteyn blijven vergaderen of ergens anders een nieuw onderkomen krijgen? Zo ja, waar dan?

Als Huize Swaensteyn een mooi cultureel centrum wordt met kunst, een bibliotheek, het VVV en een leescafé trekt het als mooiste gebouw in de Herenstraat, veel meer bezoekers naar het Huygenskwartier. Daar hebben inwoners en winkeliers veel meer aan. Als dat het oude centrum van Voorburg levendiger maakt, vergadert D66 net zo lief ergens anders. De gemeente moet immers vooral efficiënt kunnen vergaderen, met voldoende ruimte voor bewoners die de vergaderingen willen bijwonen. 

  • Hoe financiert u alle ideeën in uw verkiezingsprogramma? Door lastenverhoging voor de burger, bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven of een mix van beide? 

Een solide gemeentebegroting is een harde voorwaarde voor D66, want geld dat er niet is, kan een gemeente niet uitgeven wat betreft D66. Wij kijken vooral graag waar de gemeente voorzieningen efficiënter en innovatiever kan uitvoeren, en welke uitgaven soberder kunnen. De onroerendezaakbelasting is voor D66 ook geen melkkoe. Die belastingopbrengst stijgt niet als het aan D66 ligt. Nu de huizenprijzen stijgen, kan het belastingtarief naar beneden. Als de gemeente haar belang in Eneco verkoopt, dan gebruikt D66 die opbrengst eerst om de schulden van de gemeente af te lossen. Want hoge schulden kosten ook geld. Uw stem op D66 is dus een stem op financiële zekerheid.

  • Wat waren voor u de drie grootste politieke teleurstellingen in de afgelopen vier jaar? En noem drie zaken waar u in politieke zin, juist erg trots op bent, terugkijkend naar de afgelopen vier jaar. 

D66 vindt het nog steeds jammer dat andere politieke partijen niet bereid waren om met extra geld de jeugdzorg aan te pakken, zoals wij voorstelden. Dat geldt ook voor ons voorstel om de hondenbelasting af te schaffen, een belasting die weinig oplevert maar veel geld kost om te innen. Ten slotte vindt D66 dat de bestuurlijke onrust de afgelopen vier jaar ook geen schoonheidsprijs verdient. 

Trots is D66 op de voorgenomen nieuwe schoolgebouwen, waardoor we onze kinderen niet meer in lokalen zetten die gemaakt zijn voor het onderwijs van dertig jaar geleden. Daarnaast is D66 trots op de stappen die zijn gezet om de gemeente duurzamer te maken en de manier waarop de gemeente zich meer en meer als een moderne overheid toont. Denk bijvoorbeeld aan de paspoorten die de gemeente thuis aflevert, soepelere vergunningsprocedures, de nieuwe – meer transparante – website en het meer betrekken van inwoners bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. Keuzes die Leidschendam-Voorburg een nog prettigere plek maken om te wonen, te werken en op te groeien. 

  • Met welke partijen denkt u na de verkiezingen het makkelijkst een coalitie te kunnen vormen, uitgaande van de verkiezingsprogramma’s en de ervaringen in de laatste vier jaar? 

Deze campagnetijd wil D66 zo veel mogelijk kiezers overtuigen van onze goede plannen voor onze gemeente. Want hoe meer kiezers ons programma steunen, hoe meer D66 kan bereiken de komende jaren. En zo kijken wij ook naar andere politieke partijen: met welke partijen kunnen wij Leidschendam-Voorburg nog beter, groener en duurzamer maken en doorgeven aan onze kinderen? Voor D66 is ook de manier waarop we die doelen bereiken belangrijk: transparant en samen met belanghebbenden. Van onze beoogde coalitiepartners verwachten we een zelfde instelling, die past bij een moderne overheid. 

  • Hoe wilt u meer vertrouwen in en belangstelling voor de lokale politiek bewerkstelligen? 

D66 is dé democratische partij van Nederland. Wij zijn altijd op zoek om de belangen van de bewoners nog beter te verweven in de voorstellen die wij doen. We zien het als onze taak om dat transparant en op basis van een inhoudelijk debat in de raad te doen. Maar ons streven stopt niet bij de gemeenteraad. Ook de gemeentelijke organisatie moet daaraan werken. Met goede dienstverlening en ruimte voor initiatiefrijke inwoners die aan hun eigen leefwereld willen bijdragen. Daarom wil D66 ook graag weer deelnemen aan het college van B&W.  Met deze duidelijkheid en daadkracht is D66 ervan overtuigd dat bewoners meer vertrouwen in en belangstelling voor de lokale politiek krijgen. 

(Aflevering 1 Jan Willem Rouwendal verscheen op 12/2, aflevering 2 Juliette Bouw op 16/2, aflevering 3 Floor Kist op 19/2, aflevering 4 Hans Peter Klazenga 23/2)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter