Nieuws
Alarm over scholenbouw

Wethouder Floor Kist heeft, als vervanger van verantwoordelijk wethouder Lia de Ridder, alarm geslagen over de scholenbouw. Voor nieuwbouw en renovatie is te weinig geld beschikbaar, zo meldt hij in een brandbrief aan de gemeenteraad. Een na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart te vormen coalitie moet daar in de besprekingen over een ‘regeerakkoord’, een oplossing voor vinden.

De projecten waar het om gaat zijn: de integrale kindcentra (IKC) De Tol Leidschendam, Heeswijkstraat Voorburg, De Trampoline Leidschendam; de basisscholen De Vijverhof Voorburg en Maria Bernadette Voorburg; St. Maarten, Dalton Voorburg en Corbulo College in het voortgezet onderwijs.

Kist stelt dat er voor dit jaar door de rijksoverheid gewerkt wordt met een index van 8,56 procent voor de normbedragen onderwijshuisvesting. Dat is te laag. Tegelijk zijn er duurzaamheidseisen aan gebouwen die de kosten opdrijven, de prijzen voor materialen en personeel in de bouw stijgen, en de kosten per locatie zelf gaan omhoog. Tenslotte is er onzekerheid over de wetgeving die een rol speelt.

Kist geeft te kennen dat de gemeenteraad een nieuwe afweging moet maken inzake de ambities bij de scholenbouw, waarbij een fasering ook aan de orde moet komen. Daarnaast oppert hij de gedachte om het systeem van meerjarenramingen te vervangen door begrotingen per project.

In de begroting voor 2018 is door de gemeente 3,4 miljoen euro opgenomen voor investeringen in de sector onderwijs. Dat bedrag loopt in de komende jaren geleidelijk op tot, 4,2 miljoen euro in 2021.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter