Nieuws
Wethouder schoot Theater Ludens te hulp

Theater Ludens heeft 22.000 euro extra subsidie ontvangen van wethouder Bianca Bremer. Daarmee kan het theater het seizoen 2018 zoals gepland vorm geven. Voor 2019 en volgende jaren zal de directie van Theater Ludens gesprekken met een nieuw te vormen college van B&W moeten aangaan over de hoogte van de jaarlijkse subsidie.

In 2017 ontving Theater Ludens 219.503 euro subsidie, afgezien van financiële steun voor speciale projecten. Voor 2018 reserveerden B&W een lager subsidiebedrag: 208.000 euro. Een eerder berekend subsidiebedrag van 196.400 euro bleek onjuist.

Onlangs gaf de directie van Theater Ludens aan dat er tussen 43.000 en 55.000 euro subsidie per jaar bij moest wilde het Theater kunnen overleven. De afgelopen seizoenen hield men het hoofd boven water door in te teren op het eigen vermogen. Dat staat nu op het kritische minimum van 50.000 euro.

Directeur Rogier Helwig toonde zich erg verguld met de extra bijdrage die wethouder Bremer het theater heeft gegeven. ,,Daarmee redden we het dit jaar.’’

De commotie die recent ontstond over uitspraken van CDA-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezing Juliette Bouw die suggereerde dat de directie van Theater Ludens te veel zou verdienen, is ondertussen bedaard. De CDA-politica heeft haar excuses aangeboden. Helwig: ,,Mijn collega Peter en ik krijgen niet eens het cao-loon en geld voor een pensioenvoorziening is er niet.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter