Nieuws
Gemeente heeft geen eigendomsbewijzen snippergroen

De gemeente heeft geen eigendomsbewijzen van grond in de Voorburgse wijk Essesteijn. Desondanks wil de gemeente het Project Snippergroen niet stopzetten. Dat voorziet erin dat bewoners die zich volgens de gemeente stukjes gemeentegrond hebben toegeëigend, de grond moeten teruggeven of aankopen.

Het standpunt van de gemeente blijkt uit een brief van burgemeester Klaas Tigelaar aan de Werkgroep Snippergroen. De Werkgroep bestaat uit bewoners van de Rozentuin, Tulpentuin en Wilgendreef. De Werkgroep had de gemeente gevraagd het Project Snippergroen te stoppen.

Volgens de burgemeester hanteert de gemeente de gegevens uit het Kadaster. Daaruit zou blijken dat de gemeente eigenaar van de grond is. Tigelaar stelt dat het gaat om een perceel van 118 hectare waarvan de gemeente in de jaren zeventig stukken heeft verkocht voor woningbouw. De rest is dus nog gemeentelijk eigendom, aldus Tigelaar.

Het bezit van de 118 hectare is vastgelegd in vier akten die meer dan een eeuw oud zijn. Tigelaar erkent dat het ‘ingewikkeld is’ daar het gemeentelijke eigendom uit af te leiden. Maar dat is volgens hem ook niet nodig want dat heeft het Kadaster gedaan.

Uit een eerder door de Werkgroep gevoerde WOB-procedure (Wet openbaarheid van bestuur) is al gebleken dat de gemeente geen stukken heeft over grondtransacties vanaf 2000. Destijds werd ook geconcludeerd dat handgeschreven aktes ‘onduidelijk’ zijn.

Tigelaar claimt dat kopers van woningen in Essesteijn de plicht hadden zich te informeren over het grondbezit. Daarnaast was er een informatieplicht van de verkoper. De gemeente is in dit alles geen partij zodat er ook geen kans is op schadeclaims omdat betaald is voor grond die de verkoper feitelijk niet bezat.

De burgemeester biedt de Werkgroep een besprek aan met wethouder Bianca Bremer en projectleider mevrouw Julen om de zaak verder te bespreken. Het Project Snippergroen gaat echter door omdat het daarbij gaat om rechtsgelijkheid. Inwoners die hun stukje grond aan de gemeente moeten afstaan moet wel alles wat ze erop hebben aangebracht voordien opruimen.

De Werkgroep stelt dat er rond de 118 hectare alleen ‘vage’ lijnen zijn getrokken. Men heeft zich inmiddels tot het Kadaster gewend om na te gaan of daar exactere kaarten dan wel metingen voorhanden zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter