Nieuws
Interview lijsttrekker Astrid van Eekelen

 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart wil Vlietnieuws de inwoners een zo goed mogelijk beeld geven van de plannen van de diverse partijen. Vandaar dat wij alle lijsttrekkers tien, dezelfde, vragen voorleggen. De vragen en antwoorden publiceren wij als geheel. De lezer krijgt daardoor ook de mogelijkheid te vergelijken. Vandaag aflevering 7: Astrid van Eekelen, lijsttrekker VVD (nu acht zetels in de gemeenteraad).

  • De gemeente kent een ‘afvalprobleem’. Hoe wilt u dat oplossen?

Er moet snel een einde gemaakt worden aan de afvalproblematiek. Laat de afvalwerker afval scheiden. VVD heeft van het begin af aan tegen dit afvalbeleid gestemd en is een voorstander van nascheiding. Nascheiding is de duurzame toekomst en het huidige systeem is te gecompliceerd, serviceonvriendelijke en niet innovatief. Zolang nascheiding niet is ingevoerd vind ik dat het vuil aan huis wekelijks opgehaald moet worden en de  ondergrondse containers vaker geleegd. Daarnaast ben ik  voorstander van het behoud van een plek waar men afval naar toe kan brengen in de gemeente omdat het huidige afvalbrengstation binnenkort verdwijnt. 

  • Er is een grote vraag naar woningen: huur en koop, groot en klein, sociaal en vrije markt. Waar kunnen die volgens u nog gebouwd worden? Of moeten we ‘de lucht in’? 

Nadruk bij nieuwbouwprojecten ligt zo veel mogelijk op nieuwe woningen in alle prijsklassen. In het bijzonder woningen in het middensegment die geschikt zijn voor doorstroming van inmiddels 1000 scheefwoners en voor senioren. Als doorstroming op gang komt zullen er meer goedkope woningen vrijkomen. Niet gebruikte kantoorpanden kunnen omgevormd worden tot appartementen voor verkoop en voor verhuur. Daarnaast zie ik mogelijkheid voor een beperkte toename van het aantal woningen in Stompwijk. 

  • De wegen, vooral de oost-west verbindingen, zijn vaak overvol. Is een nieuwe oeververbinding een oplossing (en zo ja: waar moet die komen?) of ziet u andere mogelijkheden iets aan de doorstroming te doen?

De huidige bruggen (Kerkbrug/Wijkerbrug/Sluisbrug) hebben te lijden onder de toename van het verkeer. Door bouwprojecten neemt het aantal inwoners toe en door de komst van the Mall of the Netherlands zal het aantal bezoekers aan onze gemeente eveneens stijgen. Wij willen Leidschendam-Voorburg niet op slot zetten en dus geen beperking van toegang door het gebruik van de bruggen slechts aan een beperkte groep toe te staan. Iedereen moet onze gemeente in- en uit kunnen en niet gedwongen worden gebruik te maken van de N14. Verkeerslichten zoals op de Noordsingel moeten beter worden afgesteld zodat het verkeer vlotter doorloopt. Verder willen wij een ongelijkvloerse kruising van de N14 en een extra oeververbinding ter ontlasting van de huidige bruggen.  

  • De gemeente kent twee theaters: één met subsidie, de ander zonder. Moet dat zo blijven? Er zijn ook twee ‘hoofdvestigingen’ van de bibliotheek. Moet dát zo blijven?

De bibliotheken zijn onmisbaar in onze gemeente. Belangrijk is dan ook dat de bibliotheken makkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn. Moderne vestigingen die op een innovatieve manier werken. Er is veel geïnvesteerd en de bibliotheken hebben duidelijk meerwaarde voor omgeving. Ik ben er voorstander van dat de huidige vestigingen van de bibliotheek blijven. 

Ten aanzien van de theaters is de VVD een voorstander van cultureel ondernemerschap. Wij vinden het belangrijk om te investeren in de gebouwen en optimale condities te scheppen voor de theaters zodat men optimaal invulling kan geven aan het draaiende houden van het theater en haar programmering. Dit betekent niet dat we de subsidiekraan meteen opendraaien, maar wij denken graag creatief met de theaters mee op welke wijze optimalisatie kan plaatsvinden.  Hiernaast is, in verband met het programmeren, een meerjarige subsidiëring van belang. Ook hierin denken wij uiteraard graag mee. 

  • Stompwijk is weliswaar een deel van de gemeente; de inwoners daar voelen dat niet zo. Ze zijn georiënteerd op Leiden en Zoetermeer. Hoe wilt u de Stompwijkers beter bij LV betrekken?

In Stompwijk heb ik aangegeven dat het belangrijk is dat de adviesraad van Stompwijk een vaste plek krijgt in het besluitvormingsproces. Hierdoor zal er beter en intensiever contact zijn met de inwoners van Stompwijk en worden ze meer bij het beleid betrokken. 

  • Moet de gemeenteraad in Huize Swaensteyn blijven vergaderen of ergens anders een nieuw onderkomen krijgen? Zo ja, waar dan?

Een dure nieuwe raadszaal is voor mij niet noodzakelijk, ben meer voor sober en doelmatig. Wel vinden wij een onderzoek naar het samengaan van meerdere functies in huize Swaensteijn zeer interessant. Dit bevordert de levendigheid en beperkt de kosten. 

  • Hoe financiert u alle ideeën in uw verkiezingsprogramma? Door lastenverhoging voor de burger, bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven of een mix van beide?

Financiële degelijkheid en betrouwbaarheid zijn voor de VVD belangrijk. Wij geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Belastingen willen we namelijk laag houden en we willen niet verder interen op de reserves. Wij zijn geen armlastige gemeente, maar de wensen zijn altijd groter dan het geld dat beschikbaar is. Dit betekent dat er scherpe keuzes zullen moeten worden gemaakt in de uitgaven. Prioriteit ligt wat de VVD betreft bij de kerntaken die je als gemeente hebt. Ik denk hierbij aan onderwijs, openbare ruimte, wegen, afvalbeleid en het zijn van een vangnet voor inwoners die écht op de overheid zijn aangewezen. 

  • Wat waren voor u de drie grootste politieke teleurstellingen in de afgelopen vier jaar? En noem drie zaken waar u in politieke zin, juist erg trots op bent, terugkijkend naar de afgelopen vier jaar.

Ik ben trots op het debat rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Niet eerder stonden politieke partijen/inwoners zo lijnrecht tegenover elkaar maar met zorgvuldigheid en respect is deze discussie gevoerd en tot een einde gebracht. 

Het voorstel van de VVD over het beschikbaar stellen van een veld voor honderden jongen rugbyspelers is ook iets waar ik met trots op terug kijk. Tenslotte heb ik samen met Marjan van Giezen (PvdA) veel gesproken en geluisterd naar ondernemers en veel zaken opgepakt, zoals een blauwe zone bij de prinsenhof, een verlichte evenementenvergunning en verruimde openingstijden van horeca. 

De grootste politieke teleurstellingen waren de bestuurlijke perikelen. Ruzies in de coalitie en twee gevallen colleges. Hierdoor is veel schade berokkend, het vertrouwen van de inwoners en het aanzien van de politiek hebben een klap gekregen. De besluitvorming heeft lang op een laag pitje gestaan.  

Daarnaast het niet openstaan voor een extra oeververbinding. Het autoverkeer gaat de komende jaren, met onder andere de komst van de Mall of the Netherlands toenemen. Het huidige college anticipeert hier niet op. Het verkeer en dan met name dat in het Damcentrum, staat nu al vast en kent ook parkeerproblemen.  

Ten slotte is het nieuwe afvalbeleid een teleurstelling. Slecht georganiseerd en gecommuniceerd. Nog nooit is het zo’n bende in onze gemeente geweest. Onnodig wat ons betreft. 

  • Met welke partijen denkt u na de verkiezingen het makkelijkst een coalitie te kunnen vormen, uitgaande van de verkiezingsprogramma’s en de ervaringen in de laatste vier jaar?

Hier kan ik kort over zijn. De kiezer zal duidelijk aangeven aan welke partijen zij het gemeentebestuur het meeste toevertrouwen.  

  • Hoe wilt u meer vertrouwen in en belangstelling voor de lokale politiek bewerkstelligen?

Er is maar één manier hoe we dit kunnen bewerkstelligen en dat is door het gesprek aan te gaan op een open en constructieve manier. Ik ben er klaar voor. 

(Aflevering 1 Jan Willem Rouwendal verscheen op 12/2, aflevering 2 Juliette Bouw op 16/2, aflevering 3 Floor Kist op 19/2, aflevering 4 Hans Peter Klazenga 23/2, aflevering 5 Lia de Ridder 26/2, aflevering 6 Nadine Stemerdink 2/3)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter