De afgelopen weken publiceerde Vlietnieuws interviews met alle lijsttrekkers van de partijen die op 21 maart aan de gemeenteraadsverkiezing deelnemen. Aangezien de vragen aan allen gelijk waren, zijn de antwoorden nu ook te vergelijken. Bij deze.

Het afvalprobleem. Alle partijen willen dat Avalex volle containers sneller leegt. Daarnaast pleiten GBLV en D66 voor het plaatsen van meer containers. Het CDA wil dat het wekelijks ophalen van huisvuil terug komt, net als de VVD. Het nieuwe afvalsysteem mag van het CDA vooralsnog niet in andere wijken worden geïntroduceerd. De VVD wil dat het afvalscheiden door inwoners ophoudt. Nascheiding voor Avalex is de boodschap.

Woningbouw. Dat er meer woningen moeten komen voor mensen met lage(re) inkomens, vinden eigenlijk alle partijen. CDA, GroenLinks, GBLV en D66 stellen daarbij het groen te willen sparen. De bestaande bebouwing verdichten willen ChristenUnie-SGP en GroenLinks. Omhoog is het devies van ChristenUnie-SGP en PvdA. Leegstaande bedrijfspanden en kantoren ombouwen tot woningen staan CDA, GBLV en D66 voor. GroenLinks wil bouwen bij haltes openbaar vervoer; GBLV noemt als bouwplekken: locatie Veurs Voorburg, plek KJ44 Leidschendam en de grond van het Dorpshuis in Stompwijk. De VVD wil bouwen in het ‘middensegment’ en leegstaande kantoren benutten.

Volle wegen. Een nieuwe brug over de Vliet willen CDA en VVD. Een betere doorstroming op de N14 (inclusief aanpakken gelijkvloerse kruisingen) zien CDA, GBLV, D66, PvdA en VVD ook als oplossing. Het stimuleren van openbaar vervoer en fietsgebruik noemen ChristenUnie-SGP, GroenLinks en PvdA. Auto delen en inventieve verkeersregulatie (ChristenUnie-SGP), betere afstelling stoplichten (CDA, VVD) en verkeer naar doorgaande wegen geleiden (PvdA) zijn andere ideeën.

Theaters/bibliotheken. Theater Ludens en het Veur Theater behouden willen alle partijen behalve D66 dat geen uitspraak doet. Er wordt wel gepleit voor samenwerking van de theaters (CDA, GroenLinks). Het behoud van de twee bibliotheken lijkt minder vanzelfsprekend. GroenLinks, GBLV en D66 pleiten voor een herziening van de vestigingen. GBLV wil de bieb de wijk in krijgen.

Positie Stompwijk. ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks, GBLV, D66 en VVD pleiten voor woningbouw in Stompwijk, vooral ten behoeve van de huidige bewoners. CDA en GBLV willen ook een openbaar vervoerverbinding tussen Leidschendam-Voorburg en Stompwijk. GroenLinks wil zich inzetten voor het welzijn van de Stompwijkers; PvdA wil Stompwijk een hoge plek geven op de politieke agenda. De Stompwijkers een stem geven in hun ‘eigen’ aangelegenheden – al dan niet via de bestaande Adviesraad – noemen ChristenUnie-SGP, PvdA en VVD als wens.

Toekomst Huize Swaensteyn (zetel gemeenteraad). Alleen GBLV en D66 zijn ronduit voor een verhuizing van de gemeenteraad naar een andere en betere locatie. ChristenUnie-SGP wil alleen verhuizen als Huize Swaensteyn niet kan worden aangepast. Het CDA wil een verhuizing eerst nog eens onderzoeken. GroenLinks wil uit Huize Swaensteyn weg als dat ‘kostenneutraal’ kan terwijl de PvdA in Huize Swaensteyn wil blijven. Daar zal dan wel geïnvesteerd moeten worden. De VVD is tegen een dure verhuizing maar wil wel bezien of Huize Swaensteyn ook door anderen gebruikt kan gaan worden.

Financiering van de eigen plannen. Geen enkele partij wil de lasten voor de burgers verhogen behalve GroenLinks. Van die partij mag de onroerend zaak belasting (ozb) omhoog als de gemeente het geld nodig heeft. Alle partijen willen de gemeentelijke uitgaven kritisch doorlichten op mogelijke besparingen. GBLV noemt de verkoop van gemeentegrond en het afstoten van gemeentelijke accommodaties als mogelijke bronnen voor extra inkomsten. ChristenUnie-SGP rept over een betere samenwerking en het steunen van initiatieven van burgers als mogelijkheden voor besparingen bij de gemeente. PvdA legt qua uitgaven prioriteit bij armoedebestrijding, zorg, leefbaarheid van de wijken en duurzaamheid. Daar zou dus niet op bespaard mogen worden. De VVD wil onderwijs, de openbare ruimte, wegen, afval en het vangnet voor mensen die het écht nodig hebben, ontzien.

Let wel: dit waren uitspraken van de lijsttrekkers. In de verkiezingsprogramma’s staat niet alleen meer over deze onderwerpen, soms staat het er ook anders. Daarnaast zijn er nog veel onderwerpen die niet aan de orde konden komen om de vragenronde voor de lijsttrekkers. Zoals parkeren en duurzaamheid bijvoorbeeld.

Gratis parkeren bepleiten CDA en GBLV; een parkeeronderzoek wil D66; betaald parkeren wordt bepleit door GroenLinks en PvdA; ChristenUnie-SGP zegt er niets over. Bij de duurzaamheid is het een wedren: hoe snel is de gemeente klimaatneutraal? Het varieert van 2035 (GroenLinks) tot 2050 (CDA). Dat nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer krijgen is voor alle partijen een uitgemaakte zaak. Net als het feit dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven door gebouwen te isoleren, zelf energie te gaan opwekken en bij de eigen auto’s benzine of diesel te verbannen.

Alle partijen hechten grote waarde aan onderwijs, het sociale stelsel, de zorg (in brede zin), sporten en bewegen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter