Nieuws
Alleen nog gasloze nieuwbouw

Nieuw te bouwen woningen in Leidschendam-Voorburg krijgen geen gasaansluiting meer. Bij reeds lopende nieuwbouwprojecten wordt getracht de gasaansluitingen alsnog te laten vervallen. Daartoe hebben B&W besloten.

Namens de gemeente tekent wethouder Floor Kist het Convenant aardgasvrije nieuwbouw waarin een en ander is vastgelegd. De komende jaren zullen er tussen 1000 en 2000 nieuwe woningen in de gemeente gebouwd gaan worden.

Volgens B&W wordt door het tekenen van het Convenant de druk op ontwikkelaars en bouwers verhoogd om aardgasvrije woningbouwprojecten aan te bieden. Tegelijk kan er op een geloofwaardiger wijze een beroep gedaan worden op eigenaren van woningen die er al staan, om hun gasaansluiting op te geven.

Het Convenant is gebaseerd op de Klimaatakkoorden van Parijs waarbij de internationale gemeenschap overeen kwam de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden. Als gevolg daarvan moet de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met zo’n 90 procent omlaag, voor 2050. Het verstoken van fossiele brandstoffen draagt in hoge mate bij tot de opwarming.

In 2050 zou Leidschendam-Voorburg ‘klimaatneutraal’ moeten zijn. In 2020 moet de CO2-uitstoot 20 procent lager zijn dan in 2007. Ten opzichte van 2007 moet in 2020 een energiebesparing van 20 procent zijn bereikt, en moet 20 procent van alle energie duurzaam worden opgewekt.

Ondertussen verduurzamen steeds meer bewoners hun huis, zo claimt de gemeente. In anderhalf jaar tijd (tot 1 maart) zijn met subsidie van de gemeente 923 woningen aangepakt. Het gaat dan om installatie van zonnepanelen, isolatiemaatregelen en aanleg van groene daken. Dit jaar heeft de gemeente 200.000 euro aan subsidie beschikbaar. Er is er voor 115.000 euro subsidie aangevraagd door 191 woningeigenaren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter