,,De gemeente Leidschendam-Voorburg wil zoals zoveel organisaties tegenwoordig een regie-organisatie zijn. Dat wil zeggen dat men waar mogelijk geen eigen mensen in dienst heeft, maar mensen inhuurt wanneer de noodzaak zich aandient. Het voordeel is (of lijkt) dat er geen personeelskosten zijn wanneer het werk niet uitgevoerd hoeft te worden. Ook denkt men vaak dat er minder specifieke kennis in huis hoeft te zijn, omdat die samen met de dienstverlening in huis wordt gehaald. De valkuil zit vaak in het omgekeerde. Het is duur, en vooral: er is juist veel meer interne kennis van zaken nodig, omdat de inhuur aangestuurd moet worden op voortgang, effectiviteit en resultaat. Bovendien is het lastig maar essentieel om de invloed van achterliggende belangen in de omgeving in de gaten te houden.

Aan de inhuur van derden heeft de gemeente een groot bedrag besteed in 2016. Er is alle reden voor de gemeenteraad maar ook voor burgers, zeker te zijn dat dergelijk geld ook goed wordt besteed. Gemeenteraadslid Hohage heeft in 2017 inzake gevraagd in de kosten van inhuur. Het college van B&W is verplicht die gegevens te verstrekken op basis van de Gemeentewet. Het college heeft echter een onduidelijk deel achtergehouden, met een beroep op ‘privacywetgeving’. Dat is vreemd. Dit komt in strijd met de Gemeentewet: deze voorziet niet in een dergelijke uitzondering. Logisch: ondernemers, met een KvK nummer die voor het openbare domein werken, kunnen toch moeilijk verwachten dat dit geheim moet en kan blijven. Daar is ook rechtspraak over.

De situatie heeft de interesse gewekt van inwoner Paul Baak, die op eigen gelegenheid een vergelijkbare vraagstelling bij het college heeft neergelegd, dit keer op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Het antwoord was dat de gegevens eerst bijeengezocht zouden moeten worden. Dat is om twee redenen niet te begrijpen. De eerste is dat de gegevens al bekend zijn. Immers het gemeenteraadslid heeft eerder een deel ontvangen (en dat is dus bekend) en een ander deel is haar onthouden na uitfiltering op vermeende privacyaspecten (en was dus ook bekend). Een andere reden tot verbazing is dat inhuur niet gewoon met een druk op de knop te zien is. Kosten versus prestatie: sleutelfactor nummer één in het functioneren van elke organisatie, ook de gemeente. Als dat fout gaat in een beweeglijk en in omvang relevant gebied als de inhuur van derden, moet je het acuut weten en als je deze sleutelfactor niet in het vizier hebt, verzaak je.

Inmiddels heeft deze inwoner bericht gehad dat het gevraagde overzicht verwacht mag worden na 8 weken, de uiterste beantwoordingstermijn binnen de WOB. Dan komen we hier uit op 22 maart 2018. Pikant: net één dag na de stemming voor de Gemeenteraad.”

(Paul Baak)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter