Nieuws
Gemeente kan naar geld fluiten

De gemeente kan het vergeten nog geld van de rijksoverheid te krijgen als compensatie voor tekorten bij uitgaven in het sociaal domein: zorg, ouderenzorg, jeugdhulp, helpen van mensen aan werk, bijstand. Dat stelt VVD-raadslid Philip van Veller.

Aanleiding voor zijn pessimisme is een akkoord dat de Vereniging van Nederlandse gemeenten met het kabinet heeft gesloten onder de titel Inter bestuurlijk programma (IBP). Daarin wordt gesproken over een nieuwe fase van samenwerking waarbij een streep onder discussies over het sociaal domein wordt getrokken.

In het akkoord staat dat de gemeenten er over vier jaar gemeten 5,4 miljard euro bij krijgen via het Gemeentefonds. Daarnaast komt er een fonds van 200 miljoen euro van waaruit gemeenten die met tekorten in het sociaal domein kampen gecompenseerd moeten worden.

Van die 200 miljoen euro wordt 100 miljoen uit het Gemeentefonds gehaald. Dat betalen de gemeenten dus zelf. Voor de uitgaven sociaal domein komt er een nieuw verdeelmodel. Dat zal pas na 2019 het geval zijn. Of het fonds van 200 miljoen in 2019 wordt opgehoogd is nog de vraag.

Wat de uitgaven voor de bijstand betreft gaat het rijk opnieuw kijken naar de uitkering die de gemeenten daarvoor krijgen (BUIG).  Overigens meent het rijk dat de bijstandsuitkeringen van de gemeenten vanzelf dalen als er meer mensen aan werk worden geholpen. De financiële tekorten zijn dan ‘opgelost’.

Van Veller heeft B&W om uitleg van het IBP gevraagd en een inzicht in de financiële effecten ervan voor Leidschendam-Voorburg.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter