Nieuws
Wrevel over snippergroen steeds groter

Bewoners van de Voorburgse wijk Essesteijn hebben geen goed woord over voor de medewerkers van Eiffel die namens de gemeente het project Snippergroen moeten uitvoeren. Zij moeten ervoor zorgen dat inwoners die zich stukjes snippergroen van de gemeente hebben toegeëigend dit teruggeven of kopen.

,,Dan komt er zo’n dame op hoge hakken met een meetlint van de Gamma. Die gaat dan ergens meter, zegt dat het 7,30 meter moet zijn, en dat is het dan. Uitleg waarom ze daar meet en waar die 7,30 meter op gebaseerd is, krijg je niet. Bewijzen dat de gemeente eigenaar is van die grond heeft ze niet. Er wordt verwezen naar het Kadaster’’, aldus een betrokkene.

De mensen van Eiffel wordt arrogant optreden verweten. Hun kennis en kunde ter zake blijkt minimaal. Bij kritische vragen of verbale weerstand verwijzen ze meteen naar de gemeente. Voor discussie is geen ruimte. Er zijn zelfs gevallen bekend dat burgers die stukjes grond moesten terug geven, eerst door de gemeente aangebrachte tegels moesten weghalen omdat de grond ‘schoon’ opgeleverd moest worden.

Eiffel doet voor 84 gemeenten snippergroen-projecten onder het motto ‘Grondgebruik slim op orde’. Het bureau biedt de gemeenten een totaalpakket aan: inventarisatie, uitgiftebeleid, communicatie met bewoners, verkoop/verhuur, verjaring en handhaving. Dit om het probleem uit handen van de gemeente te nemen.

Het bureau uit Arnhem claimt ‘duidelijk’ te communiceren en oplossingsgericht te werken. Eiffel stelt dat inwoners die de grond van de gemeente kopen daarvoor 130 euro per vierkante meter moeten betalen. Dat is vijf euro per vierkante meter meer dan waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Dat prijsverschil verklaart Eiffel niet.

De Werkgroep snippergroen Wilgendreef, Rozen- en Tulpentuin heeft de gemeente eerder opgeroepen het project te staken. B&W wijzen dat af. Omdat er geen eigendomsbewijzen zijn wil de Werkgroep de rechter in gaan schakelen.

Volgens de gemeente gaat het in de wijk Essesteijn om zo’n 350 gevallen van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door bewoners. In het tweede kwartaal van dit jaar willen B&W over de zaak een brief aan de gemeenteraad zenden. Daarbij zullen ook aanpassingen van het beleid worden voorgesteld.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter