Het weer wekelijks laten ophalen van afval door afvalbedrijf Avalex kost elke inwoner 15 tot 20 euro per jaar. Dat heeft PvdA-lijsttrekker, en huidig wethouder, Nadine Stemerdink gezegd op een lijsttrekkersdebat in het Raadhuis. Stemerdink is al bestuurder mede verantwoordelijk voor het afvalbeleid.

Maar haar stelling ging Stemerdink in tegen pleidooien van VVD en CDA om de wekelijkse afvalophaal weer in  te voeren aangezien het nieuwe systeem van tweewekelijkse ophaal en zelf scheiden voor de burgers geleid heeft tot een afvalberg op straat.

Astrid van Eekelen (lijsttrekker van de VVD) bestreed de stelling van Stemerdink. Zij wees erop dat na de invoering van het nieuwe systeem de afvalstoffenheffing op 1 januari maar met een paar euro omlaag is gegaan. Herinvoering van wekelijkse inzameling kan dus onmogelijk een veelvoud daarvan kosten.

De liberale politica eiste eerder op de dag al dat de gemeente de invoering van het nieuwe afvalsysteem stopzet totdat alle problemen zijn opgelost. Tot die tijd moet ook de wekelijkse vuilophaal terugkeren. Van Eekelen toonde bij het debat een grote foto van een berg vuilniszakken naast containers om haar standpunt duidelijk te maken.

Stemerdink noemde ‘een stommiteit’ dat met het nieuwe afvalsysteem was gestart terwijl Avalex er niet klaar voor was. Dat mensen zakken vuil naast containers gooien die leeg zijn en geen storing hebben, heeft daar volgens haar echter niets mee te maken. Van Eekelen wees er op dat het afvalbeleid feitelijk al sinds 2015 een puinhoop is.

In het debat kwamen vier stellingen aan bod: een nieuwe brug over de Vliet in Leidschendam is nodig; bij woningbouw moet 30 procent uit sociale woningen bestaan; er moet minder geld naar prestigezaken zoals de organisatie van de BinckBank Tour; afval wordt weer wekelijks opgehaald.

De lijsttrekkers herhaalden de bekende standpunten uit de verkiezingsprogramma’s en eerdere debatten.

Voorafgaand aan het lijsttrekkersdebat had ondernemersvereniging MKB Leidschendem-Voorburg een eigen debat georganiseerd. Daar hield Coert Bregman (ChristenUnie-SGP) een opmerkelijk betoog voor meer en betere bedrijfsterreinen in de gemeente. Hij hekelde bestemmingsplannen waardoor bedrijven als het ware ‘op slot’ worden gezet en geen toekomstperspectief meer hebben. Bij aanbestedingen van de gemeente moeten lokale ondernemers een rol krijgen zodat zij ook iets voor de samenleving kunnen doen (social return).

Nadine Stemerdink (PvdA) pleitte voor meer fietsenstallingen in de winkelcentra. Floor Kist (GroenLinks) riep de ondernemers op mee te helpen om slimme oplossingen te vinden voor problemen in de zorg nu de bevolking al maar ouder wordt. Hij zag grote mogelijkheden in wat hij ‘de economie op zorg’ noemde.

Bart Eleveld (VVD) keerde zich tegen de slopen van leegstaande kantoorgebouwen en bedrijfspaden in woonwijken. Die moeten juist gekoesterd worden, zo betoogde hij, om er start ups en andere beginnende ondernemers in te huisvesten. Die willen in woonwijken zitten en niet op anonieme bedrijfsterreinen. (foto Henk Knoester)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter