Nieuws
Politici worden lief voor elkaar

De afgelopen vierjaar kenmerkten zich in de gemeentepolitiek door wrijving tussen B&W en de gemeenteraad, alsmede door gekrakeel tussen de fracties en gemeenteraadsleden onderling. Met een nieuwe gedragscode moeten dat soort toestanden tot het verleden gaan behoren.

In de nieuwe gedragscode staat onder andere dat politici en ambtenaren respect hebben voor elkaar. Dat men praat  met elkaar maar niet over elkaar. Gesteld wordt dan men een voorbeeldfunctie heeft, ook op sociale media, en wel 24 uur per dag, zeven dagen van de week.

‘We stellen de integriteit van elkaar niet onbewezen ter discussie’ meldt de code. De toonzetting van verbale dan wel schriftelijke uitingen mag niet ‘in persoonlijk grievende bewoordingen’. De privacy moet worden gerespecteerd.

In het publieke optreden moeten leden van B&W, ambtenaren en raadsleden elkaar respecteren. In de omgang moet men zorgvuldig, open en betrouwbaar zijn. B&W en de ambtenaren beloven de fracties als gelijkwaardig te beschouwen bij het delen van informatie.

In de code staat ook dat informatie en kennis alleen gebruikt wordt voor het doel waarvoor die informatie en kennis is verstrekt. Met andere woorden: het mag niet aan derden worden gegeven of worden gelekt.

De verloedering van de lokale politiek was ook een belangrijk thema in de programma’s 2018-2022 die de partijen voor de gemeenteraadsverkiezing hadden opgesteld. Allemaal pleitten zij voor een vernieuwing binnen de lokale politiek.

In de afgelopen vier jaar viel het college van B&W twee keer en verdwenen er drie wethouders. De in september 2016 aangetreden burgemeester Klaas Tigelaar zette hoog in op het verbeteren van de onderlinge verhoudingen. Hij deed dat onder meer door een aantal praatsessies van B&W en de gemeenteraadsleden. De gedragscode is daar mede een uitvloeisel van.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter