Nieuws
Het wordt allemaal anders in de gemeenteraad

De gemeenteraad gaat op een heel andere manier vergaderen dan tot nu toe. Voortaan wordt er elke dinsdagavond vergaderd tot uiterlijk 23.00 uur. Dat zal gebeuren volgens een vast model. De burger krijgt meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Het nieuwe model heet ‘Raadsforum’. De open raadshuisavonden, presentatieavonden en raadscommissies verdwijnen. Het nieuwe model moet het politiek proces voor de burger zo helder mogelijk maken, de politiek dichter bij de burger brengen, het werk van de gemeenteraad en B&W duidelijker maken en inzichtelijker, en moet het voor burgers makkelijker maken deel te nemen aan het politieke proces.

In de nieuwe opzet is er eerst een beeldvorming: ambtenaren, organisaties en burgers leveren de gemeenteraad informatie. Inwoners kunnen zelf onderwerpen aandragen, zaken presenteren of tentoonstellen. Er is een open dialoog tussen gemeenteraadsleden en ambtenaren.

Fase twee is de oordeelsvorming. Dat gebeurt in een debat tussen gemeenteraadsleden en B&W. Is een zaak nog niet rijp voor oordeelsvorming, dan wordt die met een week verschoven. Fase drie is een oordeelsvorming door de voltallige gemeenteraad in een korte vergadering.

In de nieuwe opzet gaan gemeenteraadsleden meer met elkaar in debat. Er komen elke dag stukken vanuit B&W in plaats van éénmaal per week heel veel. Het huidige systeem waarbij elk onderwerp twee maal wordt besproken (in een commissie en in de gemeenteraad zelf) vervalt. Er wordt politiek bedreven op hoofdlijnen. De gemeenteraad stelt daarbij de kaders vast in plaats van alleen te reageren op voorstellen van B&W.

In het nieuwe model moeten gemeenteraadsleden ‘intekenen’ voor een debat. Dat moet praten om het praten voorkomen. Bij de oordeelsvorming kunnen burgers nog steeds, net als nu, inspreken. Willen zij plannen indienen dan moeten ze dat twee weken van te voren kenbaar maken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter