Nieuws
VVD-senator informateur

VVD-senator Jan Anthonie Bruijn gaat als informateur zoeken naar de mogelijkheden een stabiele coalitie te vormen waarbij recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. Van hem wordt verwacht op 17 april met zijn werk klaar te zijn.

Bruijn (60, geboren in Den Haag) zit sinds 2012 in de Eerste Kamer. Hij is tevens hoogleraar immunopathologie aan de universiteit in Leiden. Hij is door de VVD, die als grootste uit de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart kwam, aangezocht.

De partijen in de gemeenteraad vinden het gezien de politieke situatie wenselijk te starten met een informateur van buiten. De gemeenteraad wordt bewust bij het proces betrokken. Aanstaande dinsdag zal er een debat plaatsvinden over Bruijns benoeming en zijn opdracht.

De partijen hebben daarvoor gekozen om zo de transparantie en openheid te benadrukken alsmede de onafhankelijkheid van Bruijn. Het verslag van zijn werkzaamheden wordt ook weer openbaar. Ook daarover zal de gemeenteraad praten. Vervolgens kan er dan eventueel een formateur benoemd worden. Dat hoeft niet Bruijn te zijn.

Inspiratie voor de hele opzet halen de partijen uit de zogenoemde Caballero-overleggen: beraadslagingen die het afgelopen jaar in de Haagse Caballerofabriek hebben plaatsgevonden over de manier waarop men met elkaar omging, persoonlijk als raadsleden maar ook als fracties in de gemeenteraad en als B&W met de gemeenteraad.

Punten die nu spelen zijn: het opheffen van de scheiding tussen coalitiepartijen en oppositie, onderlinge samenwerking en onderlinge verhoudingen. Bruijn moet straks ook aangeven wat voor soort programma hij wenselijk acht: een coalitieakkoord of een raadsakkoord (een door alle partijen onderschreven beleidsplan op hoofdlijnen).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter