Elke fractie moet in het proces naar de vorming van een coalitie die de gemeente gaat besturen water in de wijn doen. Men zal elkaar dingen moeten gunnen. Daarbij zijn onderling vertrouwen en eerlijkheid nodig.

Dat heeft informateur Jan Anthonie Bruijn gezegd in de gemeenteraad waar tot zijn benoeming werd besloten. De hoogleraar en VVD-politicus riep partijen op zich niet programmatisch of emotioneel in te graven, en het verleden achter zich te laten.

Bruijn stelde dat de partijen zich moeten verdiepen in zaken die voor de andere partijen belangrijk zijn, in elkaars programma’s en persoonlijkheden.

Hij wees erop dat de partijen hebben besloten te gaan werken vanuit een nieuwe cultuur waarbij de scheiding coalitie-oppositie verdwijnt en de verhoudingen onderling, tussen de fracties en tussen B&W en de gemeenteraad worden verbeterd na de roerige periode 2014 – 2018.

,,Het is nu de tijd die goede voornemens in praktijk te brengen’’, aldus Bruijn. Dat vereist het beginnen met een schone lei, zo gaf hij aan. Ruzie maken of elkaar beschadigen is makkelijk, zo gaf hij aan.

Tegelijk waarschuwde hij ervoor dat niet iedereen tevreden gesteld kan worden. Van de andere kant liet hij zich ‘we komen er altijd uit’ ontvallen. ,,Gaat het niet over rechts, dan maar over links.’’

De informateur zei ‘vereerd’ te zijn door zijn benoeming die hij ‘ontzettend leuk’ noemde. Bruijn erkende dat hij uit een politieke partij komt ,,maar in dit proces ben ik onafhankelijk en ik hoop u daarvan te overtuigen.’’

Bruijn moet de mogelijkheden zoeken voor de vorming van een stabiele coalitie, daarbij recht doende aan de verkiezingsuitslag. Formeel zou hij daar op 17 april mee klaar moeten zijn. ,,Dat is kort dag. Indien nodig zal ik meer tijd vragen’’, zo gaf hij al aan.

Voor de formatieperiode zou Bruijn ook suggesties moeten doen. Hij zei te hopen dat er straks een coalitie is met een plan waarvan alle 35 gemeenteraadsleden kunnen begrijpen hoe daartoe gekomen is en waarbij men niet gaat mokken of er al direct met gestrekt been ingaat.

Alle fractieleiders toonden zich positief over Bruijns benoeming en plannen. Jeroen van Rossum (GroenLinks): ,,Het dualisme is terug, de creativiteit ook en de informateur heeft er zin in. Dat is allemaal positief.’’

Jochem Streefkerk (PvdA) noemde de verkiezingsuitslag ‘interessant’. ,,Er zijn nu zorgvuldige stappen nodig.’’ Hij hamerde op een herkenbaar coalitieakkoord en vertrouwen tussen coalitie en oppositie. Bij het begrip ‘stabiel’ noemde hij niet alleen het programma van belang maar ook de personele samenstelling van B&W. ,,Geheugen is nuttig maar dat mag geen obstakel zijn’’, zo gaf hij aan.

Jan  Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) noemde de poppetjes (hij doelde op de wethouders, red.) ,,een wezenlijk element.’’

Bruijn heeft alle fracties al vragenlijsten gezonden. Er zijn ook al eerste gesprekken met de onderhandelaars van de partijen gepland. Gisteravond na het gemeenteraadsdebat was op zijn verzoek al een kennismakingsbijeenkomst met hen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter