Nieuws
Verkeersmaatregelen Vlietbruggen blijven nog uit

Er is vooralsnog geen zicht op concrete maatregelen om het aantal auto’s dat gebruik maakt van de Vlietbruggen (Sluisbrug Leidschendam, Wijker- en Kerkbrug in Voorburg) terug te dringen. Dit ondanks het feit dat de gemeenteraad eind 2016 al om die maatregelen vroeg.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Floor Kist aan de gemeenteraad. De bestuurder maakt daarin melding van een advies van een zogenoemde ‘begeleidingsgroep’ bestaande uit buurtbewoners en ondernemers alsmede belangengroepen.

De begeleidingsgroep was het over een selectieve toegang van automobilisten tot de bruggen – op basis van kentekenregistratie – niet eens. Geen advies kwam er inzake verkeersmaatregelen – invoering tweerichtingsverkeer – bij het zogenoemde Kwadrant: JS Bachlaan, Voorburgseweg, Damlaan, Oude Trambaan.

Kist geeft aan de hand van de advisering van de begeleidingsgroep aan wel nog dit jaar met een voorstel te komen om de verkeersveiligheid op de kruising Damlaan-Damplein-Damstraat te vergroten door daar een plateau in het wegdek aan te brengen. De voorrangsroute wordt daar Damlaan-Damstraat vanwege het fietsverkeer. Er komt extra bebordingen belijning op het wegdek alsmede een extra zebra.

Wat de Wijkerbrug betreft meldt de wethouder dat de Wijkerlaan en Rembrandtlaan een 30 km. weg worden (schoolzone). Langs beide wegen komen aan beide kanten brede fietsstroken. De rotonde Parkweg-Rembrandtlaan wordt aangepast waarbij de toegang tot de Rembrandtlaan smaller wordt. Bij de Wijkerbrug komt aan de westkant een brede opstelstrook voor fietsers zodat die voor de auto’s de brug op kunnen rijden. Eind dit jaar komen voor dit alles voorstellen naar de gemeenteraad.

Wat betreft de installatie van panelen waarop automobilisten kunnen zien dat de Vlietbruggen open staan zodat zij tijdig een andere route kunnen kiezen, komt Kist voor de zomer met een nader voorstel.

De wethouder gaat in beraad met grondbedrijven, aannemers en landbouwers om het te bewegen alternatieven te vinden voor het gebruik van tractoren. Die mogen immers de Vlietbruggen niet meer over. Alternatieve routes zijn er echter niet.

Kist wil binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaan praten over andere vormen van distributie dan met vrachtwagens. Leidschendam-Voorburg is zelf te klein om daarover besluiten te nemen. Zoals bekend mogen vrachtwagens de Vlietbruggen niet over.

Op advies van de begeleidingsgroep wil Kist een campagne starten die het gedrag van automobilisten beïnvloedt. Dat moet hen ertoe bewegen de Vlietbruggen te vermijden.

De wethouder laat weten eind dit jaar met een nieuw voorstel te komen inzake de Kwadrant. Voor de selectieve toegang tot de Vlietbruggen start hij een nieuw onderzoek. Na de zomer wil hij daarover de gemeenteraad berichten.

Kist laat wel weten dat het doorvoeren van alle maatregelen de verkeersdruk bij de Kerkbrug met 22 tot 26 procent zal gaan verlagen, bij de Wijkebrug met 51 tot 28 procent en op de Sluisbrug met 47 tot 38 procent. De verschillende percentages zijn te verklaren uit ochtend- dan wel avondspits.

Bij zijn berekening telt Kist ook mee: invoering 30 km. op Koningin Julianalaan Leidschendam (al doorgevoerd), 50 km. op Nieuwstraat en 30 km. op Damhouderstraat (gemeenteraad al akkoord), verkeersinformatiesysteem op Noordsingel (al doorgevoerd), verbod vrachtverkeer Sluisbrug handhaven (al doorgevoerd), aanpassing bediening Vlietbruggen in spitsuren (al doorgevoerd), aanpak doorstroming N14 (zaak van Rijkswaterstaat).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter