Nieuws
Avalex beslist mogelijk zelf over toekomst

Het bestuur van afvalbedrijf Avalex kan eind augustus zelfstandig besluiten om door te gaan in de huidige opzet van het bedrijf. Daar staan de gemeenteraden van de zes gemeenten die Avalex betalen en ‘dragen’ dan buiten.

Dat blijkt uit een nota van de directie van Avalex. Het bestuur, met daarin wethouder Floor Kist, heeft ingestemd met de inhoud.

Avalex werd begin dit jaar een zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De macht en invloed van de gemeenteraden van de zes gemeenten binnen Avalex werd daardoor beperkt.

De omvorming vormde een eerste stap naar een nieuwe opzet van de onderneming waarbij het afstoten van het bedrijf voor de zes gemeenten ook een optie is.

Avalex wil nu een onderzoek starten naar de toekomstige opzet. In juni/juli wil men daarover de mening gaan vragen van B&W van de zes gemeenten en de gemeenteraden. In augustus wil men dan knopen doorhakken over dat onderzoek.

Als Avalex tot de overtuiging komt dat alle opties voor een onderzoek afvallen en men dus BVO blijft, staan de gemeenteraden buitenspel, zo blijkt uit de nota. Avalex kan dat als BVO zelfstandig beslissen.

Bij de opties inzake de toekomst  spelen de gevolgen voor het beleid, de inwoners van de zes gemeenten, het eigen personeel, de aanbesteding, de dienstverlening en de financiële gevolgen een voorname rol.

Volgens het concern zal het op één lijn krijgen van de zes gemeenten bij een te kiezen richting nog het grootste probleem worden. Een extra complicerende factor vormen de gemeenteraadsverkiezingen waardoor gemeenteraadsleden en wethouders met kennis en kunde vervangen worden door andere politici.

Het onderzoek naar de toekomst kost in eerste instantie 75.000 euro aan juridische bijstand. Avalex eist wel vertrouwelijkheid van alle betrokkenen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter