Nieuws
Gemeente na 2018 zwaar in de min

De gemeente komt komend jaar 3,1 miljoen euro tekort binnen de begroting. Ook in de jaren daarna zijn er tekorten met een min van 5,8 miljoen euro in 2025 als dieptepunt. Dat blijkt uit een opgave van wethouder Bianca Bremer (financiën) die zij onder de titel ‘financiële waterstanden’ aan de gemeenteraad heeft voorgelegd.

Bij de berekening is rekening gehouden met de effecten van het regeerakkoord voor het derde kabinet-Rutte, in maart doorgevoerde aanpassingen binnen het gemeentefonds, besluiten van de gemeenteraad vanaf eind 2017, gestegen lonen/prijzen en volumes, investeringen in onderwijs en het wegvallen van de precariobelasting.

Bremer tekent bij de voorspelde tekorten aan dat die lager kunnen uitvallen door de effecten van de begroting 2018. Daardoor zijn er meevallers van 1,6 miljoen euro in 2019, oplopend naar twee miljoen euro per jaar op langere termijn. Die meevallers zouden moeten afgetrokken worden van de voorspelde tekorten, zo geeft zij aan.

Tegelijk waarschuwt de wethouder dat er in financiële zin nog veel onzeker is. Dat geldt niet alleen voor de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente maar ook voor de compensatie van tekorten bij de BUIG (uitkering om mensen aan het werk te krijgen) en BTW.

De Najaarsnota van de rijksoverheid kan nog negatieve effecten hebben net als een in te voeren eigen bijdrage bij de Wet maatschappelijke ondersteuning WMO (zorg, ouderzorg, jeugdzorg). Verder speelt er een zogenoemde ‘opschalingskorting’ (voor gemeenten die samenwerken) en hebben diverse ministeries nog potjes geld waarvan de besteding nog onduidelijk is (enveloppegelden).

De brief van Bremer zal een voorname rol gaan spelen bij de formatie van een nieuwe coalitie. De voorspelde tekorten dringen een nieuw college van B&W vrijwel tot bezuinigingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter