Nieuws
Project snippergroen levert weinig op

Het streven van de gemeente om bewoners van de Voorburgse wijk Essesteijn ertoe te bewegen ingepikte gemeentegrond terug te geven of te kopen dan wel te huren, heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Er zijn in anderhalf jaar 128 gevallen afgehandeld. Daarbij kwam het in 28 gevallen tot verkoop, in twee tot verhuur. In drie gevallen werd de grond door de gebruiker ontruimd.

Dat blijkt uit cijfers die wethouder Bianca Bremer heeft gepubliceerd. Sinds november 2016 zijn er 372 gevallen in behandeling bij bureau Eiffel dat het project voor de gemeente uitvoert. De verwachting is dat er in nog eens 123 gevallen tot verkoop kan worden overgegaan, in acht tot verhuur. Er worden nog tien ontruimingen voorzien.

Volgens de wethouder duurt het allemaal langer dan gedacht. Er is inmiddels 90.000 euro gereserveerd voor rechtszaken tegen gebruikers. Eiffel moet ook nog eens minstens 17.000 euro krijgen van de gemeente.

Bremer erkent dat de opbrengsten tot nu toe niet opwegen tegen de kosten. Zij verwacht dat zulks te zijner tijd wel zo zal zijn. Toch heeft ze de opbrengsten en kosten niet in de begroting verwerkt. Bremer benadrukt dat de gemeente geen winst wil maken; alleen rechtsgelijkheid scheppen.

De beleidsnota waarop het hele beleid is gebaseerd zal herschreven en worden aangevuld. Dat nieuwe stuk verschijnt nog voor de zomer. Na de zomer zal het project ook buiten Essesteijn gestart worden. Gerekend wordt op een looptijd van minstens 2,5 jaar. In Essesteijn moet overigens nog een derde fase starten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter