Nieuws
Bezuinigingen onvermijdelijk

Bezuinigingen zijn de komende jaren onvermijdelijk. Dat blijkt uit het zogenoemde ‘Overdrachtsdossier’ dat is opgesteld ten behoeve van nieuwe gemeenteraadsleden.  Het is gemaakt door burgmeester Klaas Tigelaar, gemeentesecretaris André Huykman en griffier Gerard van Egmond.

In de meerjarenbegroting die B&W eind 2017 opstelden werd nog uitgegaan van overschotten die de komende jaren opliepen tot ettelijke miljoenen euro’s. Naar aanleiding van talloze financiële tegenvallers vroeg voormalig VVD-gemeenteraadslid Gerrit Nijhof om een bijstelling van die prognoses.

Wethouder Bianca Bremer (GBLV, financiën) weigerde die echter te geven. Zij verwees naar de jaarrekening 2017 en de eerste tussenrapportage inzake de uitvoering van de begroting 2018.  Die stukken zijn voor mei voorzien.

Intussen ligt er wel een brief over de ‘financiële waterstanden’. Daaruit blijkt dat de gemeente na 2018 in de rode cijfers komt met jaarlijkse miljoenentekorten.

In het overdrachtsdossier wordt een ‘bijsturing van het financieel perspectief’ als ‘onvermijdelijk’ omschreven. Extra geld voor de gemeenten zoals beloofd in het regeerakkoord is onvoldoende, zo wordt beweerd.

Financiële nadelen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, ouderenzorg/gezondheidszorg/jeugdzorg) worden niet goedgemaakt. De gemeentelijke belastinginkomsten dalen, scholenbouw kost meer geld. De energietransitie (van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen) kan in de gemeente zo maar een investering van één miljard euro betekenen, zo wordt gesteld.

De noodzakelijke bezuinigingen leggen een hypotheek op de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe coalitie die de gemeente de komende vier jaar moet gaan besturen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter