In 2014 waren er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. De campagne was ,,vrolijk en leuk. Wij konden met iedereen goed overweg. Met de fractievoorzitters onderling hadden we een goede band. In de debatten fel maar wel menselijk. Er werd eerlijk gespeeld. Er was plezier in het samen werken”, verklaart Marjan van Giezeen

,,Wij kwamen uit op drie zetels. Dat hadden we ook zien aankomen. We kwamen dus niet in de coalitie. Dat was ook goed. Nu konden we gaan zeggen wat we wilden. Recupereren in de oppositie. Ik vond dat wel leuk.’’

Er was destijds volgens Marjan veel ‘gedoe’ rond de VVD. ,,Die straalden uit dat zij de coalitie bepaalden. Dat viel niet zo goed meer. GBLV kwam op.’’ Toch gingen juist die twee partijen een coalitie aan met D66 als derde.

Binnen een half jaar viel de coalitie echter over de verliezen bij het onroerendgoedproject Duivenvoordecorridor (DVC). Marjan daarover. ,,De vraag is wie, wie heeft laten vallen. GBLV de VVD of andersom. Bij de VVD vonden ze het maar niets dat de GBLV zo groot was geworden. Ze wilden ook niet samen gaan werken met GBLV maar uit politieke overwegingen deden ze het toch. Bij GBLV vonden ze VVD-wethouder Heleen Mijdam veel te solistisch. Die lieten ze dus vallen. Vanuit de VVD kwam weer het verwijt dat GBLV te populistisch bezig was.’’

Hoe dan ook, VVD werd vervangen door PvdA en GroenLinks. ,,Het programma van de vorige coalitie hebben we grotendeels overgenomen met een paar accentverschillen. Toch werd er gedaan alsof het een wereld van verschil was’’, verklaart Marjan.

Nadine Stemerdink werd wethouder namens de PvdA, niet Marjan. ,,Ik ben niet zo’n wethouderstype. Ik wil mensen aansturen, een groep vormen, aan het werk zijn. Wethouder ben je 24 uur per dag, zeven dagen van de week. Leidschendam-Voorburg is een kleine gemeenschap. En mijn kinderen wilden ook niet dat ik wethouder werd. Bovendien wilde Nadine het ontzettend graag.’’

Dat laatste is geen verwijt. Marjan zegt met Nadine zakelijk prima door één deur te kunnen, ook al zijn ze karakterologisch heel verschillende mensen. Echte vriendinnen zullen ze nooit worden. Marjan: ,,Als het om politiek gaat moet je daar nooit je beste vrienden zoeken. Dat is veel te kwetsbaar. Politiek is een dagkoers en vriendschappen moeten daarbuiten staan.’’

Na de vorming van de coalitie GBLV, D66, PvdA en GroenLinks bleek er nog veel oud zeer te zitten tussen VVD en GBLV. ,,Wij lagen met beide kanten goed, ook in de verhouding met de VVD. Maar de VVD begon wethouder Frank Rozenberg aan te vallen omdat GBLV wethouder Mijdam had laten vallen. Het werd dorpspolitiek. Net kleine kinderen. Dat vond iedereen alleen zei niemand dat.’’

Uiteindelijk struikelde Frank Rozenberg over het voorstel om de komst van nog een supermarkt naar het Voorburgse Huygenskwartier tegen te houden. Toen zegde ook de PvdA het vertrouwen in hem op. ,,Hij had buiten de gemeenteraad om gehandeld en dat kon niet’’, verduidelijkt Marjan.

Het opstappen van Rozenberg leidde er wel toe dat ook GBLV de coalitie wilde verlaten. Om er enkele weken later op terug te komen. Marjan: ,,We hebben als fractievoorzitters gepraat als Brugman om ze terug te halen. Dat vanuit de vraag ‘wat is het beste voor de gemeente, een jaar voor de verkiezingen’. Dat is gelukt. En de coalitie is weer redelijk stabiel geworden.’’

,,De burgemeesterswisseling – Hans van der Sluijs (VVD) ging, Klaar Tigelaar (ChristenUnie) kwam – heeft daar ook wel bij geholpen. We zaten tenslotte allemaal samen in dat proces. Ik had niet verwacht dat wij als gemeenteraad zo makkelijk tot zo’n unaniem resultaat zouden komen. Maar hij was gewoon de beste kandidaat.’’

Marjan is tevreden over de coalitie met GBLV, D66 en GroenLinks. ,,Er is veel bereikt. Natuurlijk hadden we ook stevige discussies zoals over de komst van het asielzoekerscentrum. Maar het liep allemaal goed. Frank Rozenberg vond ik een goede wethouder ook al werd hij intern wel eens als Marcel Houtzager 2 bestempeld. Zijn opvolger Bianca Bremer is ook goed. PvdA en GL zaten vaak op één lijn zodat we toch allemaal ongeveer even groot waren: GBLV 8 raadszetels, D66 6 en wij met GroenLinks samen ook 6. Maar ook met de VVD en de andere oppositiepartijen konden we goed samenwerken.’’

Over de verkiezingsuitslag van 21 maart is Marjan niet verrast. Ze betreurt het wel dat de VVD-campagne was gebaseerd op twee thema’s, afval en een extra Vlietbrug. ,,Heel beperkt’’, is haar oordeel. Zeker daar waar GBLV zich juist richtte op de basis en dus een heel ander en breder publiek trok.

Wat dat voor de coalitievorming gaat betekenen durft Marjan niet te voorspellen. VVD, CDA, D66 en nog een vierde partij is een optie; het doorgaan van de huidige coalitie ook. ,,Het gaat er straks om wie het eerste een goed programma heeft.’’ Over een raadsbreed gedragen programma heeft Marjan wel een mening: ,,Het zou heel mooi zijn, maar dat wordt lastig want dan kun niemand zijn eigen stem meer laten horen. Terwijl er best uiteenlopende standpunten zijn’’

Zelf zal ze het alleen nog uit belangstelling volgen, al blijft ze wel ,,vol overtuiging’’ PvdA-lid. Op de vraag of ze nog terugkeert in de lokale politiek reageert ze terughoudend. ,,Ik heb geleerd dat je beter nooit ‘nooit’ kunt zeggen, maar een terugkeer als raadslid zie ik niet zo gauw voor me. Misschien een andere functie binnen de PvdA, of binnen een organisatie binnen Leidschendam-Voorburg. Want het blijft een prachtige gemeente.’’

(Dit was deel 2 van een interview. Aflevering 1 verscheen op 17 april)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter