Een te vormen coalitie moet een programma maken op hoofdlijnen. Belangrijkste thema’s daarin moeten zijn: een extra oeververbinding over de Vliet in Leidschendam, het afval, de sociale woningbouw, de onroerend zaak belasting (OZB), de financiële tekorten in het sociaal domein (ouderenzorg, jeugdzorg, zorg voor mensen zonder werk), parkeerbeleid, bereikbaarheid, onderwijs, behoud van een groene gemeente, gratis openbaar vervoer voor ouderen en/of mensen met een Ooievaarspas en het beleid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dat heeft Jan Anthonie Bruijn, informateur, bekend gemaakt op basis van de gesprekken met de diverse politieke partijen. Hij wil alle raadsleden bij de vorming van een akkoord betrekken ongeacht of hun partij in een coalitie zit of niet. Een nieuw college van B&W moet vier wethouders krijgen, net als nu het geval is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter