Zijn advies was voor velen  verrassend; Leidschendam-Voorburg moet bestuurd gaan worden door een coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. Zelf ziet informateur Jan Anthonie Bruijn dat niet zo. Volgens hem was er gezien zijn opdracht – een stabiele coalitie die recht doet aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing –  geen andere optie denkbaar.

Die conclusie is opvallend aangezien de huidige coalitie bestaande uit GBLV, D66, PvdA en GroenLinks wel door kon. De vier bezetten 20 van de 35 raadszetels en hebben bewezen stabiel te kunnen opereren.

Bruijn: ,,Ik heb alle partijen gevraagd om drie opties aan te geven. VVD en CDA noemden beiden VVD-GBLV. GBLV kwam er met één: doorgaan met de huidige coalitie. Dan moet je gaan afwegen. Let wel, ik zeg niet dat een combinatie VVD-GBLV niet kán. Ik heb GBLV uitgenodigd. Toen zeiden ze dat ze ten aanzien van de VVD grote programmatische verschillen zagen, een andere bestuurscultuur, dat ze problemen voorzagen rond de wethoudersposten.’’

,,Ik constateer dan hobbels. Ik heb de optie van GBLV, doorgaan met de huidige coalitie, gewogen. Twee partijen daarin boekten winst. Dat is mooi. De PvdA bleef gelijk. Dat is ook mooi. Maar de grootste partij, de VVD, ontbreekt. Dat is electoraal gezien minder logisch. En er was geen zetelwinst voor D66. Die verloor. Dus lag het niet voor de hand dat zij mee zouden doen.’’

,,De stabiliteit in de coalitie GBLV, D66, PvdA en GroenLinks was ook een aandachtspunt. De verhoudingen zijn door de verkiezingsuitslag gewijzigd. GBLV steeg, D66 daalde. Dat is een spanningspunt. Binnen en buiten die combinatie werd de stabiliteit als aandachtspunt genoemd. Dat moet ik afwegen ten opzichte van alle andere mogelijkheden.’’

In de combinatie VVD, CDA, PvdA nam de informateur D66 niet mee ook al had hij lovende woorden voor die partij over. ‘D66 is een door velen in de raad gewaardeerde fractie en heeft een ervaren wethouder in huis’ staat er in zijn rapport aan de gemeenteraad.

Bruijn: ,,Op grond van de verkiezingsuitslag lag deze combinatie niet als eerste voor de hand. Niet om bij het motorblok VVD, CDA, PvdA D66 te voegen. Zij waren wel de grootste verliezer bij de verkiezingen. ChristenUnie-SGP was geen verliezer. En GroenLinks sloot samenwerking met VVD en CDA uit.’’

,,Eigenlijk is het allemaal heel simpel geweest. De partijen waren ook heel open in de gesprekken met mij. Wat er in mijn rapportage staat komt allemaal uit hun mond. Het is allemaal opgetekend tijdens de gesprekken met mij.’’

De PvdA maakt een draai van links (de huidige coalitie) naar rechts (het nieuwe bondgenootschap). Bruijn ziet dat anders. ,,Ik zie geen draai. Voor de PvdA waren alle opties open. GroenLinks heeft als enige combinaties uitgesloten. Dat respecteer ik. In het debat over mijn rapportage gaf de PvdA aan te geloven in de door mij voorgestelde combinatie.’’

,,De door mij geadviseerde coalitie en wat de kiezer heeft mogelijk gemaakt. Op grond van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing kon je alleen maar uitkomen op mijn optie. Als men vindt dat de PvdA een draai heeft gemaakt, hebben alle partijen dat gedaan.’’

D66-fractieleider Lia de Ridder gaf aan zich niet zo maar bij uw optie neer te leggen. Ze riep de betrokken partijen op er nog eens een nachtje over te slapen. ,,Ik ben dat met haar eens. Goed slapen is heel belangrijk. Niet één nachtje maar meerdere nachten, ook voor de gezondheid. En dat zeg ik ook als arts.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter