Nieuws
Zware eis tegen Voorburgse journalist/activist

Een werkstraf van 180 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden, een contactverbod met politieke ambtsdragers in Leidschendam-Voorburg, verbeurd verklaring van twee mobiele telefoons en vier computers alsmede het betalen van 1500 euro schadevergoeding. Dit heeft officier van justitie mr. I. Doves geëist in een zaak tegen de Voorburgse journalist en activist Hans Holtrop.

Holtrop wordt ervan beschuldigd middels emails met intimiderende, schofferende en discriminerende inhoud een zevental politici stelselmatig (dagelijks) te hebben belaagd met als doel hen tot een andere besluitvorming over de komst van een asielzoekerscentrum te dwingen. Dit in de periode 23 december 2015 – 15 maart 2016.

Bij de zeven ging het om toenmalig burgemeester Hans van der Sluijs (VVD), toenmalig wethouder Frank Rozenberg (GBLV), wethouder Floor Kist (GroenLinks) en de gemeenteraadsleden Hans Peter Klazenga (GBLV), Stefan van de Griendt (D66), Jeroen van Rossum (GroenLinks) en Juliette Bouw (CDA). Zij deden allen aangifte.

Volgens Doves ‘misbruikte’ Holtrop de vrijheid van meningsuiting om de democratie te ondermijnen. Zij wees erop dat Holtrop in bedekte termen ook opriep tot geweld. Sommige adressanten werden persoonlijk aangesproken in de mails en er werden persoonlijke gegevens van hen door Holtrop verspreid. De officier van justitie verweet Holtrop ook  dat hij wilde dat de inhoud breed bekend werd aangezien hij de mails ook aan de media zond.

Doves gaf aan dat een gevangenisstraf voor Holtrop in haar ogen niet zal helpen om hem te stoppen. Met de door haar geformuleerde eis moet een herhaling voorkomen worden. Het contactverbod geldt direct en indirect voor voormalige, huidige en nieuwe gemeenteraadsleden en leden van B&W, inclusief contact via sociale media dan wel berichtgeving in de media.

In antwoord op vragen van rechter O. Bouwman stelde Holtrop door zijn mails invloed te hebben willen uitoefenen op de besluitvorming rond het asielzoekerscentrum dat er in zijn ogen niet mocht komen. Door de moslims die daar gehuisvest zouden worden verkeerde hij als jood in levensgevaar, aldus Holtrop.

De Voorburgse journalist en activist gaf aan zich geen rekenschap te hebben gegeven hoe zijn berichten – waarin onder andere over een bloedbad, verkrachtingen en de doodstraf door een volkstribunaal gesproken werd – zouden aankomen bij de ontvangers. ,,Ik heb ook nooit empathie van hen ontvangen’’, reageerde Holtrop.

Het publiceren van adressen verdedigde de aangeklaagde met de stelling dat hij de ontvangers daarmee bewust wilde maken dat zij niet onschendbaar zijn maar ook een deel van de samenleving. ,,Zij staan niet boven de wet’’, aldus Holtrop. ,,Ik wilde hen wakker schudden.’’

De raadsvrouwe van Holtrop, mr. S. Deen, vroeg op alle punten om vrijspraak. Volgens haar deden de zeven genoemde politici alleen aangifte vanwege het taalgebruik van Holtrop. Daar was men door beledigd. ,,Maar dat is geen belaging.’’

De zeven vroegen Holtrop ook niet met mailen te stoppen. Hij wilde hen ook geen angst aanjagen, zoals de zeven beweerden. De vrees voor ‘derden’ die hen iets zouden kunnen aandoen is ongegrond aangezien de mails niet naar derden gingen en er ook geen concrete woonadressen in stonden anders dan openbare informatie van de gemeentelijke website.

Volgens S. Deen wordt getracht Holtrop monddood te maken en heeft de gemeente gefaald in de omvang met een als lastig ervaren burger. Zo had de gemeente een gesprek met hem kunnen aangaan of via mediation kunnen proberen tot een vergelijk te komen. In plaats daarvan werd Holtrop door toedoen van de aangiften in juni 2016 opgepakt door 15 man politie en drie dagen vastgezet.

De rechter doet over twee weken uitspraak. Holtrop liet al weten in geval van een veroordeling in hoger beroep te gaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter