Nieuws
Miljoenentekort bijstand moet in twee jaar weg zijn

B&W moeten een tekort bij de uitgaven voor de bijstand van 5,5 miljoen euro binnen twee jaar wegwerken. Dat verlangt GBLV-gemeenteraadslid Freek Steutel.  Hoe dat naar de mening van de huidige coalitiepartij moet, liet Steutel in het midden. Hij sloot het stellen van de eis dat iemand het Nederlands moet beheersen wil er recht op bijstand zijn, niet uit.

Het tekort is ontstaan omdat de gemeente lang niet alle uitgaven voor de bijstand van het rijk krijgt gecompenseerd. Volgens de gemeente gebruikt de rijksoverheid verkeerde berekeningen. Van de andere kant blijkt dat de gemeente het inzake de bijstand soms ook veel slechter doet dan andere gemeenten. Zo is éénderde van alle bijstandsontvangers ontheven van arbeidsplicht; landelijk is dat zestien procent.

Van re-integratie van bijstandsontvangers in het arbeidsproces is nauwelijks sprake. Daarnaast stijgt het aantal mensen in de bijstand, in plaats van te dalen.

De tekorten stegen in drie jaar van 0,4 naar 5,5 miljoen euro. Als dat tempo doorzet is het tekort 16 miljoen euro in 2021.

Wethouder Nadine Stemerdink liet in een reactie op Steutels verlangen weten dat zulks onuitvoerbaar is. Zij betwijfelt zelfs of het ooit zal lukken het tekort naar nul terug te dringen. Medio dit jaar wil zij met een nieuw actieplan komen om mensen in de bijstand aan werk te helpen.

GBLV en PvdA zijn nu nog coalitiegenoten. PvdA onderhandelt sinds de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart echter met VVD, CDA en ChristenUnie-SGP over de vorming van een nieuw bondgenootschap, aanbevolen door informateur Jan Anthonie Bruijn. Dat zint GBLV, waarvoor een oppositierol dreigt, allerminst.

Jeroen van Rossum (GroenLinks) verwijt Steutel dat hij op grond van reeds bekende gegevens nu aan de bel trekt. Zeker nadat Steutel aangaf dat er al eerder bijgestuurd had moeten worden in het beleid en de politiek te makkelijk over de zaak had gedacht. GroenLinks is nu ook coalitiepartner van GBLV maar belandt eveneens in de oppositie als de combinatie VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP van de grond komt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter