Nieuws
Project snippergroen levert niets op

Het zogenoemde project snippergroen dat al enige tijd in de Voorburgse wijk Essesteijn loopt, heeft in financiële zin nog niets opgeleverd. B&W kunnen Vlietnieuws desgevraagd geen opbrengst noemen, ook niet na twee weken zoekwerk.

In het project worden inwoners van de wijk die volgens de gemeente ten onrechte gemeentegrond bij hun tuinen hebben getrokken aangezet die grond te kopen, te huren of terug te geven aan de gemeente. Bij dat teruggeven moeten ze dan wel alles wat zij op de bodem hebben aangebracht weghalen.

GroenLinks plaatst inmiddels vraagtekens bij de gang van zaken in het project. Gemeenteraadslid Marie-Christine van der Gronde wil weten welke ervaringen en bevindingen de gemeente heeft met het project zoals dat tot nu toe loopt, nu de gemeente het project overal wil doorvoeren. Dus in de hele gemeente wil gaan toepassen.

Ook wil zij weten of er een betalingsregeling mogelijk is voor mensen die de grond wel willen lopen maar er op dat moment het geld niet voor hebben. Als mensen de grond niet willen behouden dan wil het gemeenteraadslid vernemen binnen hoeveel tijd zij die grond ‘schoon’ moeten opleveren en hoe de gemeente in die gevallen handhavend optreedt.

Verder vraagt Van der Gronde hoe het staat met de communicatie aan de bewoners waar het om gaat.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter