VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP, die onderhandelen over de vorming van een coalitie die de gemeente de komende vier jaar moet gaan besturen, geven de burger inspraak bij hun beraad.

De vier willen van burgers, ondernemers, bedrijven, organisaties, raadsleden en belangengroepen horen wat zij belangrijk vinden in de komende vier jaar, waarvoor er extra aandacht moet komen en waar kansen voor de gemeente liggen.

Daartoe organiseren ze op maandag 7 mei vanaf 17.30 uur een twee uur durende inloopavond in het Raadhuis te Leidschendam. Hier kan input geleverd worden aan de onderhandelaars van de vier partijen die dit dan meenemen in hun besprekingen.

Om mee te kunnen praten moeten belangstellenden zich voor 5 mei per email aanmelden bij  griffie@lv.nl waarbij ze ook het onderwerp waarover ze willen spreken moeten aangeven. Wie niet in staat is te komen wordt opgeroepen per email de eigen mening kenbaar te maken.

Met het initiatief geven de vier uitvoering aan pleidooien in hun verkiezingsprogramma’s voor meer openheid en transparantie en het beter betrekken van de burgers bij het beleid.

De vier partijen zijn formeel sinds 18 april met formateur Jan Anthonie Bruijn in de weer om tot een coalitieakkoord te komen. Feitelijk is er echter nog geen concrete actie ondernomen. In de komende weken werken de partijen aan het onderhandelingsakkoord, zo is nu meegedeeld.

De onderhandelaars zijn: Ole Heil en Astrid van Eekelen (VVD), Jochem Streefkerk en Nadine Stemerdink (PvdA), Jan Willem Rouwendal en Kees Verschoor (ChristenUnie-SGP), Juliette Bouw en Fred Duijn (CDA).

,,Ik heb het volste vertrouwen in een vruchtbare formatieperiode’’, aldus Van Eekelen. Ook bij het CDA is er vertrouwen in de gesprekken die tot een hoofdlijnenakkoord moeten leiden. De PvdA mikt op een ‘herkenbaar bestuursakkoord op hoofdlijnen’. ChristenUnie-SGP erkent dat er verschillen zijn tussen de partijen maar hoopt desondanks ‘snel’ tot overeenstemming te kunnen komen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter