Nieuws
Genoeg conflictstof in formatiegesprekken

Formateur Jan Anthonie Bruijn heeft bij de start van de besprekingen tussen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP een negental onderwerpen bepaald waarvan hij voorziet dat de vier partijen daarbij de grootste problemen zullen ondervinden om tot overeenstemming te komen.

  • Extra brug over de Vliet in Leidschendam. VVD en CDA zijn daar voor, PvdA en ChristenUnie-SGP tegen. De brug kost 10 tot 15 miljoen euro,
  • VVD en CDA willen de invoering van een nieuw afvalsysteem staken totdat alle problemen ermee zijn opgelost. De wekelijkse vuilophaal thuis zou moeten terugkeren. PvdA en ChristenUnie-SGP willen het nieuwe systeem behouden maar vinden wel dat Avalex beter moet gaan werken,
  • Sociale woningbouw. CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP willen dat 30 procent van alle nieuw te bouwen woningen in de sociale sector zit. De VVD wil daar niet aan. De liberalen kiezen voor bouwen in het zogenoemde ‘middensegment’ (huur tussen 700 en 1000 euro per maand),
  • Onroerendzaak belasting (OZB). Geen der partijen wil die verhogen. De VVD wil dat nieuwe ondernemers drie jaar geen OZB hoeven te betalen. Het CDA pleit voor een OZB-vrijstelling van twee jaar voor startende ondernemers. De PvdA wil een tijdelijke vrijstelling voor startende ondernemers die een leegstaande winkel gaan gebruiken. ChristenUnie-SGP heeft zich over dit alles niet uitgesproken. Hoe de maatregel bekostigd moet worden is onduidelijk,
  • Financiële tekorten sociaal domein (ouderenzorg, jeugdzorg, zorg voor werklozen). Het gaat hierbij om miljoenen euro’s per jaar. Alle vier partijen gaan voor een solide financieel beleid en keren zich tegen het uitgeven van geld dat er eigenlijk niet Dat zou betekenen dat er fors bezuinigd moet worden op de gemeentefinanciën om de tekorten op te vangen,
  • VVD en CDA willen gratis parkeren behouden. De PvdA legt geen taboe op betaald parkeren. ChristenUnie-SGP zegt er niets over in het verkiezingsprogramma. De vier partijen zijn niet tegen de invoering van blauwe zone’s inclusief ontheffingen,
  • Bereikbaarheid (los van de extra brug over de Vliet). Alle vier partijen wijzen naar de N14 en het ongelijkvloers maken van de kruisingen in Leidschendam-Voorburg. Dat is echter een project van de rijksoverheid en het gaat nog minstens vijf jaar duren voordat daar iets zou kunnen gaan gebeuren. Vlottere doorstroming, meer openbaar vervoer en de fiets zijn de meest genoemde ‘oplossingen’. Deelbezit van de auto stimuleren oppert ChristenUnie-SGP,
  • Gratis openbaar vervoer ouderen/uitbreiding Ooievaarspas. De PvdA is daar ronduit voor. Het CDA steunt de uitbreiding Ooievaarspas. VVD en ChristenUnie-SGP zwijgen tot nu toe bij beide onderwerpen,
  • Beleid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. De gemeente komt hierop jaarlijks 5,5 miljoen euro te kort. Dat gat zal op de een of andere manier gedicht moeten worden. VVD en CDA lijken zwaardere eisen aan de betrokkenen die hulp ontvangen te willen stellen dan PvdA en ChristenUnie-SGP. De VVD wil in bepaalde gevallen zelfs een bijstandsuitkering weigeren. Discussiepunten zijn ook: de tegenprestatie die van betrokkenen verlangd mag worden in ruil voor gemeentelijke steun en de vraag of er een vaste inkomensvoorziening moet komen (idee ChristenUnie-SGP).

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter