Nieuws
Gemeente betaalde deskundigen 10,7 miljoen

B&W hebben het afgelopen jaar 10,7 miljoen euro besteed aan de inhuur van externe deskundigen. Dat is bijna 40 procent meer dan de rekening over 2016 beliep (6,9 miljoen euro). Dat blijkt uit gegevens die aan Vlietnieuws zijn verstrekt.

Het meeste geld, ruim 990.000 euro, betaalde de gemeente aan het ‘inlenen’ van individuen die moesten helpen het zogenoemde Arbeidsmarktoffensief – bedoeld om mensen zonder werk aan een baan te helpen – vorm te geven.

Bijna 875.000 euro ging naar deskundigen die de gemeente moesten helpen bij de uitvoering van de zorg. Ruim 825.000 euro ging op aan individuen die B&W bijstonden bij de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De ambtelijke afdeling Werk en inkomen besteedde dik 510.000 euro aan externe hulpkrachten; voor de uitvoering van het jeugdbeleid werd bijna 470.000 euro aan deskundigen uitgegeven. Om een nieuwe Omgevingswet goed te kunnen invoeren huurde de gemeente voor bijna 460.000 euro deskundigheid in.

Het ontwikkelen en herzien van bestemmingsplannen kunnen de gemeentelijke ambtenaren ook niet meer alleen. Hierbij werd een kleine 410.000 euro uitgegeven aan mensen met kennis en kunde die niet bij de gemeente in dienst zijn.

Dik drie ton ging op aan ‘strategie en communicatie’; facilitaire zaken vergde bijna 350.0000 euro en het actieplan jeugdwerkgelegenheid dik 315.000 euro.

De rekening voor externe deskundigen beliep in 2015 nog 6,5 miljoen euro. Over 2014 zijn geen gegevens bekend. In de begroting 2018 hebben B&W rekening gehouden met 4,9 miljoen euro als kosten voor inhuur van externe deskundigen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter