Nieuws
Veel meer klachten over gemeente

In 2017 zijn er bij de gemeente 120 klachten ingediend over het optreden van ambtenaren. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016. Toen kwamen er 61 klachten binnen. Een en ander blijkt uit het jaarverslag klachten 2017.

De gemeente verklaart de toename door een betere registratie. Van alle klachten zijn de meesten op informele wijze via bemiddeling of een gesprek opgelost. Er kwamen er maar twee terecht bij een onafhankelijke commissie die klachten behandelt.

De meeste klachten, 38, gingen over een gebrek aan professionaliteit van de betrokken ambtenaar. Bij 23 klachten ging het om onjuiste informatie, is zestien gevallen over een onfatsoenlijke bejegening.

Van alle klachten betroffen er 48 de afdelingen werk en inkomen, jeugd, zorg. In 33 gevallen ging het om het klanten contact centrum (servicecentrum van de gemeente). In zestien gevallen was stadsbeheer de gebeten hond.

De ombudsman, P.H. Heskes, kreeg vorig jaar 31 klachten over de gemeente. In 23 gevallen konden die worden afgehandeld. Het ging vooral om het sociaal domein (ouderenzorg, jeugdzorg, hulp voor mensen zonder werk). Heskes wil dat een nieuw te vormen coalitie een visie op dienstverlening ontwikkelt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter