De beoogde coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP werkt aan een hoofdlijnenakkoord. Dat laat beleidsruimte, voor de coalitie maar ook voor de oppositie om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid

De vier partijen praten sinds 18 april met elkaar; de dag nadat informateur Jan Anthonie Bruijn met de suggestie kwam om de vier een coalitie te laten vormen. Naar verluidt schieten de gesprekken aardig op en is de onderlinge sfeer goed.

Gisteravond belegden de acht onderhandelaars van de vier partijen een bijeenkomst in het Raadhuis te Leidschendam. Daar ontvingen zij 10 burgers en 43 vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven die hun wensen kenbaar konden maken ten aanzien van het coalitieakkoord.

Met de sessie wilden de vier uitdrukking geven aan hun voornemen de burgerij nauwer bij het beleid te betrekken. Dit overigens in de wetenschap dat niet alle verlangens ook gehonoreerd kunnen worden.

In het Raadhuis waren een achttal tafels opgesteld waarbij telkens een vertegenwoordiger van de beoogde coalitiepartijen stond, die de belangstellenden  te woord stond en hun wensen en opmerkingen noteerde. Er heerste een open en gemoedelijke sfeer. Zijdens de gemeente was voor een hapje en drankje gezorgd.

Het is nog onbekend wanneer de vier partijen hun akkoord denken te presenteren. Zij denken wel nog ‘weken’ nodig te hebben.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter