De bestuurders van het Vlietgemeenschapsfonds (VGF) zijn boos op de gemeente. Men dreigt zelfs het sinds 2008 bestaande fonds – destijds op initiatief van B&W opgezet – op te heffen.

Steen des aanstoots vormt de oprichting van Vlietwensen: een fonds van waaruit initiatieven van en door bewoners worden gesteund. De gemeente heeft daarvoor 100.000 euro uitgetrokken.

Het VGF werd opgericht met als doel het bevorderen van en het bijdragen aan initiatieven om de betrokkenheid, de participatie en de activering van meer inwoners bij het samenleven te versterken. Bij de start was er een bijdrage van de gemeente.

Het VGF stimuleert initiatieven op de terreinen cultuur, milieu recreatie, welzijn, sport en buurtcontacten. Het geld daarvoor haalt men bijeen uit donaties, giften en steun van bijvoorbeeld de Rotary en Lions Club.

Het VGF vormde de opvolger van het zogenoemde burgemeestersfonds: een fonds waaruit de burgemeester persoonlijk giften kon doen. Per jaar worden er gemiddeld 25 aanvragen behandeld. De bijdragen lopen uiteen van 500 tot 1500 euro.

Volgens de bestuurders van het VGF beweegt Vlietwensen zich op hetzelfde terrein als hun fonds, en diverse andere fondsen in Leidschendam-Voorburg.

De bestuurders hebben de vier partijen die onderhandelen over de vorming van een coalitie (VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP) nu gevraagd voor hun fonds soortelijke voorwaarden te scheppen als bestaan voor Vlietwensen.

Mochten de vier partijen daartoe niet willen overgaan dan willen de bestuurders van het VGF, hun instelling opheffen, zo blijkt uit een brief van voorzitter mw A. de Grijs – Langstraat aan de vier partijen. In kas zitten nog ettelijke duizenden euro’s.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter