Op 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Op 17 april kwam informateur Jan Anthonie Bruijn met het advies een coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP te gaan proberen.

Sindsdien wordt er achter gesloten deuren en op ‘geheime’ plaatsen beraadslaagd door de vier beoogde coalitiepartijen. Ze werken aan een hoofdlijnenakkoord; een akkoord dat weinig vastlegt en veel beleidsruimte laat.

Daarmee komen de vier partijen de burgers – die zij invloed op het beleid hebben beloofd: ‘we doen het samen met u’ – en de oppositie (die moet zoveel mogelijk mee gaan ‘regeren’) tegemoet. Maar ook henzelf. Moeilijke kwesties, zaken waar men het niet over eens is of kan worden, kunnen zo open gelaten worden. Komt tijd komt raad, zo iets.

De afgelopen jaren werd de lokale politiek beheerst door tegenstellingen. De coalitie kon niet met de oppositie; B&W zetten zich af tegen de minderheid in de gemeenteraad en ook de onderlinge verhoudingen tussen gemeenteraadsleden lieten te wensen over. Ondanks de schijnheilige borrels na elke raadsvergadering.

Onder leiding van burgemeester Klaas Tigelaar werd in de voormalige Caballerofabriek op de Haagse Binckhorst uren lang gepraat over het gladstrijken van de plooien. Resulterend in een onderlinge ‘liefdesverklaring’ en een plechtige belofte het allemaal ‘heel anders’ te gaan doen na de verkiezingen.

Niet dus. De verhoudingen zijn er eerder nog slechter op geworden. Aanleiding vormde de verkiezingsuitslag in combinatie met een afspraak tussen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks om, als dat kon, samen als coalitie door te gaan.

Informateur Bruijn kreeg van GBLV, PvdA en GroenLinks dan ook keurig te horen dat zij door wilden gaan met het kwartet. Alleen D66 berichtte dat niet. Hun advies: zet de winnaars GBLV, VVD en GroenLinks bij elkaar.

Door D66 werd het verbond verbroken, al had niemand dat in de gaten. Na Bruijns’ advies VVD CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP te gaan proberen, kreeg de PvdA als ‘verrader’ de volle, politieke laag. Met name van GBLV en GroenLinks.

Dat de sociaaldemocraten een draai hebben gemaakt is duidelijk. Een draai die ze nog steeds niet duidelijk hebben verklaard. Het feit dat D66 de steen des aanstoots was, bleef onderbelicht waarbij de rol van lijsttrekker, wethouder en fractievoorzitter Lia de Ridder een groot mysterie is.

Hoe dan ook, sinds 17 april is de sfeer binnen de huidige coalitie om te snijden. Wethouders praten niet meer met elkaar. Ontlopen elkaar zo veel mogelijk. Van enige gezamenlijkheid is geen sprake meer.

Binnen en buiten de gemeenteraad neemt met name GBLV elke gelegenheid te baat om de PvdA, en dan met name wethouder Nadine Stemerdink, aan te vallen. Veelal op beleid dat GBLV zelf mede heeft vorm gegeven en uitgedragen.

De druiven zijn zuur, op meerdere borden.  Dat belooft weinig goeds voor de bestuurbaarheid van deze gemeente. Het ziet er naar uit dat Klaas Tigelaar opnieuw aan de slag kan. Caballero ronde twee.

Het zuur zit echter het hoogst bij GBLV. De partij zag de eigen ambities (doorgaan in B&W) gefrustreerd, op een moment dat men daar totaal niet op rekende. Verontwaardigd beweerde de partij dat de informateur hen buiten de deur had gezet. Dat klopt, maar wel nadat GBLV zelf tot twee maal toe het beraad met diezelfde informateur had afgebroken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter