Nieuws
Grote stijging afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing gaat met ingang van 2019 per woonhuis met minstens 12,66 euro omhoog en waarschijnlijk nog veel meer. Dat blijkt uit een brief van B&W aan de gemeenteraad. Aanleiding voor het schrijven vormen de afrekening 2017 door Avalex, de bijgestelde begroting 2018 van Avalex, en de voorlopige begroting 2019 van de afvalverwerker.

De gemeente krijgt 203.760 euro terug van Avalex nu er in 2017 een winst van 1,8 miljoen euro is gemaakt. Tegelijk moet er dit jaar 345.000 euro extra aan het bedrijf afgedragen worden. B&W zeggen daarvoor ‘overvallen’ te zijn. Met name de baten van het nieuwe afvalsysteem blijven uit. B&W willen daar een verklaring voor van Avalex.

De 345.000 euro halen B&W grotendeels (294.108 euro) uit een fonds dat bedoeld was om schommelingen in het afvalstoffenheffing mee op te vangen. Bovendien halen B&W er nog eens 130.000 euro uit om werkzaamheden ten behoeve van het nieuwe afvalsysteem mee te bekostigen. Het fonds is daarmee leeg.

B&W waarschuwen dat de 345.000 euro die dit jaar extra aan Avalex moet worden betaald, nog niet alles is. Er komt nog een rekening van 142.369 euro voor ‘(gemeente)grensoverschrijdende’ ritten van Avalex. Die kosten worden sinds kort per gemeente toegerekend in plaats van gedeeld voor alle zes gemeenten in Avalex. De rekening voor Leidschendam-Voorburg wordt daardoor fors hoger.

Daarnaast zit de gemeente met de kosten van het Clean Team in de maag. Dat team, dat rotzooi bij containers moet opruimen, kost 5000 euro per week. B&W willen die kosten deels op Avalex afschuiven omdat dat bedrijf logistieke problemen had waardoor containers niet op tijd werden geleegd.

In 2019 moet de gemeente voorlopig 117.000 euro extra aan Avalex gaan betalen. Dat bedrag wordt zeker hoger aangezien de kosten van afvalverwerking stijgen, het contract met afvalbedrijf Twence aangepast moet worden (kosten 1,2 miljoen euro), en het rijk de heffing op het verbranden van restafval optrekt van 13 naar 20 euro per ton.

De afvalstoffenheffing ging op 1 januari 2017 met gemiddeld 1,20 euro. Die daling had veel hoger kunnen zijn ware het niet dat B&W toen 240.000 euro achter hielden om zo schommelingen in de heffing in latere jaren mee op te kunnen vangen. Op 1 januari jongstleden daalde de afvalstoffenheffing met gemiddeld 5,94 euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter