Nieuws
Gemeente teert verder in

Het eigen vermogen van de gemeente (de financiële reserves) is in 2017 gedaald van 119,2 naar 105 miljoen euro. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2017. De algemene reserves namen met 8 miljoen euro af, de bestemmingsreserves (voor bepaalde projecten) met 5 miljoen euro. Daarnaast werd een tekort van 1,2 miljoen euro in  de gemeentefinanciën over 2017 uit de reserves gedekt.

De reserves daalden ondanks het feit dat de gemeente geplande investeringen ter waarde van 11,2 miljoen euro van 2017 naar 2018 doorschoof. Het ging daarbij om de Stompwijkseweg, het waterspoorpark, ophoging Rietvink, het Verkeers- en vervoersplan en de invoering van een moderne overheid.

De acht miljoen die uit de algemene reserves verdwenen werden besteed aan een tekort op de ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder, een tekort op de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor, kosten invoering Omgevingswet en een al eerder gemeld tekort op de gemeentelijke meerjarenbegroting 2018-2020.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter