Nieuws
Nieuwe coalitie start met miljoenentekort

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP start met een tekort van 4,4 miljoen euro op de gemeentelijke begroting voor dit jaar. Dat blijkt uit een rapportage van B&W over de uitvoering van de begroting 2018 die eind vorig jaar werd opgesteld. Oorspronkelijk zat daarin een overschot van 0,5 miljoen euro, bedoeld voor nieuw beleid van een te vormen coalitie. Het tekort is ontstaan door tegenvallers bij de jeugdzorg, extra uitgaven voor het sociale werkbedrijf DSW, hogere sociale uitkeringen, hogere salariskosten, minder inkomsten uit bouwleges, lagere dividenden van Eneco en Stedin, en inhuur van meer experts. Er  is nog wel een meevaller van 0,6 miljoen euro door een hogere uitkering uit het gemeentefonds. 

B&W hebben wel besloten om activiteiten ter waarde van 2 miljoen euro uit 2017 door te laten lopen in 2018. Die twee miljoen euro wordt gehaald uit de algemene reserve, een reserve om schommelingen in de afvalstoffenheffing mee op te vangen en een reserve stedelijke vernieuwing. De nieuwe coalitie zal middels beleidsmaatregelen moeten proberen het tekort van 4,4 miljoen euro op te vangen. Het tekort van dit jaar werkt bovendien door in de meerjarenraming voor de periode 2019 – 2022.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter