Het Station Laan van Nieuw Oost Indie moet zich ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree voor zowel Den Haag als Voorburg, inclusief een hoogwaardig Stationsplein en een nieuwe spooronderdoorgang naar de Van Alphenstraat. Dat staat te lezen in het coalitie akkoord van het nieuwe Haagse college. Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, NS en
ProRail wil men het fiets parkeren verbeteren , versterken en en verbetert men de verlichting van de fiets- en looproutes in het gebied en de ecologische verbindingszone. Er komt een nieuw
planologisch kader, ook voor het voormalig Ministerie van SZW. Ook in dit gebied is ruimte voor meer woningbouw.
Over de Utrechtsebaan staat er: “De Utrechtsebaan vormt letterlijk een barrière tussen de binnenstad en het Bezuidenhout/ het Beatrixkwartier. Met het overkluizen van de Utrechtsebaan wordt deze barrière geslecht en ontstaat ruimte voor zowel de bouw van woningen als de mogelijkheid om de openbare ruimte tussen de Malietoren en de Grotiusplaats aantrekkelijker en groener te maken. Met het Rijk werken we de plannen voor het gebied CS-Oost uit tot concrete initiatieven voor rijkshuisvesting en/of woningbouw. We blijven met het Rijk en ProRail in gesprek over de kansen om de renovatie van het spooremplacement te combineren met de gebiedsontwikkeling”.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter