Wanneer de gemeenteraad komende dinsdag geen roet in het eten gooit, krijgt Leidschendam-Voorburg die dag een nieuw college. Astrid van Eekelen wordt namens de VVD wethouder van onder meer economie, verkeer en vervoer, milieu en duurzaamheid, kunst en cultuur, recreatie en toerisme en het Huygens Kwartier. Juliette Bouw gaat voor het CDA zorg dragen voor zorg, welzijn, wonen, jeugdhulp, onderwijs en een masterplan Damcentrum. De PvdA krijgt in de persoon van Nadine Stemerdink werk en inkomen, sport, openbare ruimte, dienstverlening en Leidsenhage toebedeeld. De zwaarste portefeuille is voor de kleinste college partij: ChristenUnie-SGP. Jan-Willem Rouwendal wordt wethouder financiën, grondzaken en vastgoed, ruimtelijke ordening, coördinatie sociaal domein, de WMO en jongerenwerk. Dat werd vanmorgen duidelijk tijdens een presentatie in de tuin van Hofwijck.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat men op korte termijn overgaat naar het voorlopig weer wekelijks ophalen van huisvuil. Verder komt er een onderzoek naar na scheiding van het afval en de rol van Avalex. Voor de bereikbaarheid van het Damcentrum is nog niets concreet, anders dan dat men met alle belanghebbenden een masterplan gaat maken. Wel is duidelijkheid over de raadzaal. Die blijft in Huis Swaensteyn en wordt opgeknapt. Onderzocht wordt of er in het gebouw meer mogelijk is voor de inwoners, zoals bijeenkomsten en uitvoeringen. Rust voor de bibliotheek, alle vestigingen blijven open.

Op het gebied van vervoer wil men af van de gelijkvloerse kruisingen met de N14, een extra afrit op die weg naar de parkeerplaats van de toekomstige Mall of the Netherlands. Parkeren wordt gratis en 65 plussers met een Ooievaarspas moeten gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Geen duidelijke uitspraken over het cultuurbeleid, anders dan dat er een nieuw actieplan komt met ruimte voor ondernemerschap.

En dan is er de grote zorg: het geld. Dit college start met een tegenvaller van vier miljoen. In de begroting voor 2019 wordt de komende maanden duidelijk, hoe men dit oplost en wat er wel en niet mogelijk is. Over een andere zorg: het feit dat men een raadsmeerderheid van slechts één zetel heeft, zegt formateur Bruyn: “Die kleine meerderheid is een voordeel. Het dwingt tot samenwerken. Samen aan zet dus”.

(later meer)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter