Nieuws
Financiële problemen gemeente

Het algemene financiële beeld van de gemeente stemt wethouder Jan Willem Rouwendal (financiën) niet ,,super vrolijk.’’ Dat gaf de bestuurder zelf te kennen in een gemeenteraadsdebat over de jaarrekening 2017 en het verloop van de begroting 2018.

Rouwendal weersprak Jacco van Maldegem (D66) niet die repte over een blijvend tekort van 9 miljoen euro per jaar. Stijn Strous (CDA) had het zelfs over tien miljoen euro per jaar. ,,De situatie is nijpend’’, aldus Van Maldegem, die wees op een dalend vermogen van de gemeente en afnemende solvabiliteit (het vermogen om beleidsplannen zelf te financieren).

Philip van Veller (VVD) had het over ,,gigantische tekorten. Het lek moet echt boven.” Volgens hem is beleid ook eenmalig bekostigd terwijl dat blijvend had moeten gebeuren. ,,Dat komt er ook nog eens bij. Maar is dit nu alles, of is er nog meer? Ik vrees dat het nog veel erger is’’, besloot Van Veller.

Jeroen van Rossum (GroenLinks) gaf aan dat ook zijn partij zich zorgen maakt over de gemeentelijke financiën. Hij riep B&W op in ieder geval de zorg en het sociaal domein te ontzien, mochten er bezuinigingen nodig zijn.

Stijn Strous wees erop dat het vermogen van de gemeente alleen in 2017 al met dik 14 miljoen euro is gedaald. Volgens hem duidt dat erop dat beleid betaald is door een greep in de financiële reserves. Dat kan niet door gaan volgens hem. ,,Wij maken ons zorgen over de toekomst.’’

Rouwendal gaf aan dat er door strak te begroten meer kans is op tegenvallers en dus een greep in de reserves. De wethouder zei geen grote bedragen uit de reserves te willen gaan halen. Hij stelde ook dat blijvende uitgaven ook blijvend gedekt moeten worden.

De wethouder liet in antwoord op Van Veller weten dat er nog meer financiële ellende aankomt: de bouwkosten stijgen; de plannen van de nieuwe coalitie moeten betaald worden; een nieuwe Omgevingswet kost geld en geld uit de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco is niet eerder dan 2019 te verwachten. Bovendien valt tegelijk het jaarlijkse dividend weg.

Op de gemeentelijke begroting prijkt dit jaar een tekort van 4,4 miljoen euro volgens cijfers van het vorige college van B&W. Voor 2019 en verder werd al gerekend met tekorten van zo’n 6 miljoen euro. Ook 2017 werd met een tekort afgesloten. Eénderde van alle geplande investeringen werd bovendien naar 2018 doorgeschoven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter