Nieuws
Bouwplan deel Duivenvoordecorridor

Bouwbedrijf Schouten mag met een aantal partners 130 woningen gaan bouwen in de Duivenvoordecorridor tussen de N447 en de Vliet. De panden komen langs de Vliet te staan (Vlietvoorde oost en zuid) en in de hoek tussen de N447 en Haagwijck (Vlietvoorde noord).

De gemeente heeft voor Schouten gekozen omdat een door hen ingediend plan hoog scoort op het gebied van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en een bijzonder woonmilieu, zo wordt meegedeeld. Schouten ontwikkelde het samen met BPD, Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte, SeARCH en Architectuur MAKEN.

Vlietvoorde ligt op de grens van strandwallen en veenweidegebied. Opvallend aan het winnende plan is dat de pompen worden stilgezet. Hierdoor wordt een deel van het landschap teruggegeven aan de natuur. Door de bemaling te stoppen, komt het landschap deels weer onder water te staan. Het plan benadrukt zo de overgang van strandwal naar veenweidegebied: hoog en droog wonen in een bos en aan de kant van de Vliet wonen bij en zelfs in het water.

Gebiedskenmerken, zoals de strandwal, het coulisselandschap, de opvaarten en de Vliet, vormen de basis voor de nieuwe woonbuurt. Het 17e-eeuwse landgoed Oostbosch wordt opnieuw vormgegeven als plek voor duurzame voorzieningen en sociale activiteiten. Het Romeinse kanaal van Corbulo dat door het gebied loopt krijgt een centrale plaats in het plan. Dieper gelegen prehistorische resten blijven behouden door ‘archeologisch vriendelijk’ te bouwen.

De te bouwen woningen zijn optimaal geïsoleerd en worden aangesloten op warmtepompen, in plaats van gasaansluitingen. Naast natuurlijke aanvoer van verse lucht, krijgen de woningen CO2-gestuurde ventilatie. In de buurt is ruimte voor waterberging en biologische waterzuivering. Voor bewoners en bezoekers wordt ook voedsel op het landgoed geproduceerd.

De toekomstige bewoners hebben geen privétuin, maar delen de groene landschappelijke ruimte met elkaar. Er komen wandel- en fietspaden door Vlietvoorde waardoor het ook voor recreanten interessant is. Collectief autobezit en autodelen wordt gestimuleerd, net als het gebruik van openbaar vervoer. De inrichting van het landschap stimuleert de bewoners elkaar te ontmoeten en nodigt uit tot bewegen.

Tussen N447 en Vliet zijn nog drie deelgebieden waarvoor de gemeente nog een ontwikkelaar moet kiezen: Vlietvoorde west, entree en polder. In het stuk tussen N447 en de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam geldt datzelfde voor deelplan Noorthey. In de hele Duivenvoordecorridor zijn zo’n 280 woningen gepland.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter