Nieuws
Wethouder vindt parkeerplaatsen Damcentrum

In het Damcentrum kunnen op straat 46 extra auto’s parkeren. Daarvan kunnen er 35 terecht aan de Rijnlandstraat (beide zijden), acht aan De Bolder (tuinen van voormalige woonboten) en drie bij Hoogvliet (ander systeem van laden en lossen).

Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal de gemeenteraad laten weten. Vanavond praat de raad over de bouw van 30 woningen en twee winkels langs het Molenpad. Daardoor zou de parkeernood in het Damcentrum nog verder toenemen. Diverse fracties zijn daarom tegen het bouwplan.

Over het pleidooi een parkeergarage aan te leggen stelt Rouwendal dat dat alleen kan in overleg met de ontwikkelaar en tegen vergoeding van de kosten. Per parkeerplek gaat het dan om 25.000 – € 30.000 (exclusief BTW) per parkeerplaats. Dat is dus nog zonder de extra beheer- en onderhoudskosten en overige extra kosten voor onder andere onderzoeken en leges.

Er zijn twee mogelijke plekken voor een parkeergarage: Damlaan/Rijnlandstraat naast het Veurtheater en Leytsche Hof. De laatsgenoemde plek leent zich door zijn omvang en ligging wel goed om een extra openbare garage te realiseren van circa 100 parkeerplekken, aldus Rouwendal.

B&W zijn van plan om in het najaar te starten met een nieuwe parkeertellingen in het gebied gedurende twee weken en op alle piekmomenten (dus ook vrijdag, zaterdag en zondagavonden). Met de uitkomsten zou de parkeerbalans aangepast kunnen worden.

Rouwendal gaat ook in op maatregelen die zijn voorganger, Floor Kist, al aankondigde. Voor de invoering van een blauwe zone (waartoe B&W in 2012 al besloten) is geen draagvlak bij bewoners en ondernemers in het Damcentrum. Wel voor een systeem of regeling waarbij langparkeerders kunnen worden geweerd uit de parkeergarage Damplein. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt.

Verkoop of verhuur van ongebruikte privé parkeerplaatsen (sociale woningbouw) is niet aan de orde. Alle parkeerplaatsen zijn in gebruik. Het parkeerterrein aan de Venestraat (70 plaatsen) is er voorlopig nog niet. Deze week moeten B&W nog beslissen over de aankoop van het laatste stuk grond. Daarna zal er bezien worden of de capaciteit vergroot kan worden door een extra parkeerdek te realiseren. Ook de bereikbaarheid is nog een probleem.

De bouwers in Damcentrum (Schouten en BPD) willen tien deelauto’s met woningen verkopen. Dat zou 50 parkeerplaatsen moeten gaan schelen waardoor de parkeerdruk daalt. De gemeente beziet nog of men het gebruik van deelauto’s verder kan stimuleren zodat dat effect nog groter wordt.

De gemeente werkt ook aan ‘smart parking’: het uitrusten van parkeerplaatsen op straat met een sensor die aangeeft of die plek bezet of vrij is. Automobilisten zouden via dynamische parkeerverwijsborden, een webpagina en app op de hoogte gesteld worden van die vrije plekken. Dat voorkomt rondrijden. Mensen die overwegen per auto naar het Damcentrum te gaan zouden thuis al kunnen zien of er wel vrije parkeerplaatsen zijn.

Alle maatregelen worden meegenomen in een door de coalitie op te stellen Masterplan Damcentrum, aldus Rouwendal.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter