Nieuws
Ontwikkeling Klein Plaspoelpolder stil gelegd

De gemeente legt een deel van de voorbereidingen voor de invulling van de Klein Plaspoelpolder – het gebied tussen de Oude Trambaan, Plaspoelkade, de Vliet en de David Zocherstraat – stil. Dit gebeurt omdat men zonder beperkingen wil kijken naar oplossingen voor de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum.

De verkoop van het terrein van de voormalige betoncentrale Mebin gaat voorlopig niet van start. Ook de samenwerking met de eigenaren van het Damsigtgebouw voor de ontwikkeling van die plek, de samenwerking met de eigenaar van het Triadomegebouw en de voorbereiding van de investeringen in de openbare ruimte worden tijdelijk stilgelegd.

De bouw van het Voorburgs Kwartier (38 woningen aan de Dr. van Zeelandstraat), de planvorming voor de naastgelegen braakliggende strook van het Rijksvastgoedbedrijf en het Total-benzinestation gaan wel door. De 38 woningen worden nu al gebouwd, de rijksoverheid wil de strook nog dit jaar verkopen.

VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP lieten in hun coalitieakkoord weten met een Masterplan Damcentrum te komen gericht op bereikbaarheid en doorstroming. Er zou ‘zonder taboes’ bekeken worden wat daardoor nodig is. Inclusief een nieuwe brug over de Vliet.

Wethouder Juliette Bouw, verantwoordelijk voor het Masterplan: ,,Het Masterplan voor het Damcentrum gaat over veel onderwerpen, zoals leefbaarheid voor de inwoners en ruimte voor ondernemers om te ondernemen. Dit staat of valt met een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Nu, maar ook in de toekomst met de komst van Mall of the Netherlands. We willen ons hier maximaal voor inzetten. In september hopen we met een plan van aanpak te komen.”

Om deze ambitie waar te kunnen maken heeft het college besloten om voor een aantal deellocaties van het project Klein Plaspoelpolder tijdelijk pas op de plaats te maken en het ontwerp-bestemmingsplan in te trekken. De betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd over dit besluit.

Astrid van Eekelen, wethouder Klein Plaspoelpolder: ,,De ambitie van het college is en blijft om Klein Plaspoelpolder te transformeren van een gebied met grote kantoren en bedrijven naar een groene en duurzame omgeving waar men prettig kan wonen. Zodra er meer duidelijkheid is hoe we de doorstroming van het verkeer in het Damcentrum gaan verbeteren, wordt het plan Klein Plaspoelpolder weer opgepakt en verder uitgewerkt.”

Onder het vorige college van B&W werd gekeken naar de aanleg van een brug over de Vliet vanaf de aansluiting op de A4 en N14 naast bedrijvenpark Overgoo, naar de plek waar Mebin zat. Inclusief een aansluitende weg naar de Oude Trambaan. Er werd van de brug afgezien vanwege de kosten (10 tot 15 miljoen euro), de extra hoeveelheid verkeer op de Oude Trambaan en omliggende straten, alsmede minder mogelijkheden voor huizenbouw in Klein Plaspoelpolder. Bij de ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder wordt al gerekend met een verlies van 3 tot 5 miljoen euro.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter