Mening
Blog: De Oeververbinding

Dus toch. De coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP sorteert voor op de aanleg van een nieuwe brug over de Vliet op de grens van Leidschendam en Voorburg.

Dat valt af te leiden uit het besluit om de ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder (KPP) voorlopig tot 1 januari 2019 stil te leggen. KPP is het gebied tussen Oude Trambaan, Plaspoelkade, Vliet en Johan David Zocherstraat.

Er dienden hier volgens het vorige college van B&W zo’n 300 woningen te komen inclusief 30 sociale woningen en een school. Er lag zelfs al een ontwerp bestemmingsplan.

In dat plan was geen rekening gehouden met een brug conform een besluit van B&W dat gedragen werd door een meerderheid in de gemeenteraad.

Het ging daarbij om een brug tussen de Noordelijke verbindingsweg (tussen Vlietweg, N14 en A4) en KPP / het terrein van de voormalige betoncentrale Mebin.

Die brug zou de verkeersdrukte in Leidschendam-Centrum moeten doen afnemen. Herhaald onderzoek wees uit dat dat maar heel beperkt het geval zou zijn. En dat de wegen rondom KPP (Oude Trambaan  en Voorburgseweg) helemaal niet berekend waren op meer verkeer. Dus filevorming daar.

De kosten van de brug (10 tot 15 miljoen euro) vormden een obstakel, alsmede het feit dat de bouw van de brug met aansluitende weg in KPP zou betekenen dat daar minder woningen konden komen. Dus minder opbrengsten voor de gemeente.

De nieuwe coalitie wil ‘zonder taboes’ kijken naar een verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van en in Leidschendam-Centrum. Inclusief een oeververbinding. Men wil in het najaar een zogenoemd Masterplan presenteren.

Feit is dat de hier boven genoemde horden nog steeds bestaan. En dat de gemeente nog armlastiger is dan enkele jaren geleden. Het stilleggen van de KPP-ontwikkeling kost bovendien ook geld en schrikt ontwikkelaars met interesse af.

De nieuwe coalitie noemt als motief echter niet alleen de situatie in Leidschendam-Centrum. Ook de bereikbaarheid van het nieuwe Leidsenhage (Mall of the Netherlands) speelt plots een rol.

De Mall zal veel meer mensen moeten trekken dan Leidsenhage. De omliggende straten zijn daar niet op berekend. Rijkswaterstaat heeft de idee van een extra afslag op de N14 afgeschoten. Daar is geen ruimte voor.

Stel dat de brug er komt, dan zou de meest logische verbinding naar de Mall als volgt lopen: Zocherstraat – dr. Beguinlaan – Veurselaan – Burgemeester Den Haan-Groenpark – Noordsingel.

Hier heeft men dan twee opties: rechts af om even verder links de parkeergarage bij het winkelcentrum op de zoeken (dan wel de toekomstige aan de Burgemeester Banninglaan) of rechtdoor, de Via Verdi op om via Lavendel uit te komen bij de nieuw te bouwen parkeergarages voor de Mall.

Natuurlijk, de betrokken straten en verbindingen moeten daarvoor op de schop. Dat kost weer ettelijke miljoenen Maar dan heb je ook een verbinding van allure. Bovendien is de extra afslag op de N14 overbodig en wordt de N14 zelfs nog ontlast, hetgeen de doorstroming op die weg beter maakt.

Dat de Mall nadrukkelijk in het ‘spel’ betrokken wordt doet vermoeden dat eigenaar Unibail Rodamco in financiële zin wel eens bereid zou kunnen zijn mee te betalen aan alle wegwerken. Men heeft er immers baat bij dat het winkelcentrum voor de klanten per auto goed bereikbaar is.

Dat het allemaal, als het er al van komt, nog vele jaren gaat duren voordat een en ander is gerealiseerd moge duidelijk zijn. En dat de nieuwe brug straks ook periodiek open moet voor passerend scheepvaartverkeer, is ook duidelijk.

Er is echter ook een voordeel. De huidige Sytwendebrug (voor voetgangers en tweewielers) kan verdwijnen. Tenminste als de nieuwe brug een voet- en fietspad krijgt. Verkoop van de Sytwendebrug kan nog wat opleveren. Het bespaart bovendien de bedieningskosten alsmede de noodzaak om over te schakelen van handmatige bediening nu naar afstandsbediening straks (kost een paar miljoen).

Als de gemeente dan ook afziet van de geplande werken aan het quadrant Oude Trambaan – Bachlaan – Julianalaan – Damlaan om overal tweerichingverkeer mogelijk te maken (want minder verkeer Leidschendam-Centrum door de nieuwe brug) zijn er weer wat centjes gevonden.

Nog even creatief doorrekenen en het project financiert zich als het ware zelf. Tenminste op papier. De Mall gaat in 2020 open. Voordat de brug en de aansluitende verbindingen er zijn praten we over 2025, op zijn vroegst. Tegen die tijd zouden de werken aan de N14 (gelijkvloerse kruisingen worden ongelijkvloers) ook klaar moeten zijn. Dat zou de filevorming op de N14 moeten verhelpen. En de brug overbodig maken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter